Mohammed Ali dog 2016 efter ca 32 år med Parkinsons sjukdom. Han fick diagnosen 1984 men man har i studier av hans tal (intervjuer som varit upplagda på Youtube!) kunnat se att just talet påverkades och blev långsammare långt innan diagnos. Detta noterades på flera mätbara parametrar vad gäller tal., t.ex. som en 26% minskning i talets hastighet mellan 26 och 39 års ålder. Nu skulle ju Ali kunnat fått Parkinson som vem som helst men i denna studie fann man ett klart samband mellan antal slag mot huvudet och utvecklingen av hans sjukdom.

En boxare får ju räkna med att få många och ganska hårda slag mot huvudet. Det är inte så svårt att förstå att det med tiden ger skador även innanför skallbenet. Därför är det av värde att titta på andra företeelser där man “använder huvudet”. En sådan är fotboll. Där nickas det en hel del och det är ett ganska rejält möte mellan en hårt pumpad boll och ett huvud. Och inte så sällan mellan ett huvud och ett annat huvud… För att närmare utröna om det finns en risk för neurologiska eller andra följder av fotboll har forskare vid Glasgows universitet gjort en undersökning där man studerade professionella fotbollspelare och deras dödsorsak jämfört med en kontrollgrupp. För att vara exakt så jämförde man 7676 skotska fotbollspelare som var aktiva mellan 1900 och 1976[1]. Man kunde visa att fotbollsspelarna hade en 5 gångers högre frekvens av Alzheimers sjukdom och 2.15 gånger högre frekvens av Parkinsons sjukdom jämfört med kontrollgruppen. Detta bevisar inte att det beror på nickandet men en hypotes är dock att nickandet i professionell fotboll kan ge upphov till neurologiska skador! Det kan vara viktigt att notera att de professionella fotbollspelarna hade en lägre förekomst av hjärtsjukdomar och lungcancer. Så det fanns även tydliga positiva effekter av fotbollspelandet, i alla fall på hög nivå.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

En vidare utveckling av kunskapen mellan att nicka fotbollar och förekomst av neurodegenerativa sjukdom har nyligen presenterats men nu med amatörfotbollspelare som målgrupp[2]. Här undersöktes 379 amatörer (både män och kvinnor) som spelat fotboll i minst 5 år och spelar fotboll minst 6 månader varje år. Spelarna testades med ett minnestest med regelbundna intervaller. Studien visade ett tydligt samband mellan hur mycket man nickade och försämrat minne. Ju mer man använde huvudet i fotbollstrillandet – desto mer minnespåverkan.

Den forskargrupp som utförde studien ovan har redan tidigare visat på risken för att få neurologiska skador pga. nickande fast med ett mindre underlag[3]. I denna tidiga studie kunde man visa förändringar i hjärnan! Det är således klart att nickande i fotboll kan ge skador, man har visat på både förekomst av specifika symtom och fysiska hjärnskador. I studien från 2020 kunde man dessutom visa en högre risk för minnespåverkan hos personer som var bärare av ett visst genetiskt anlag, Apolipoprotein E, Ɛ4. Risken för hjärnskada är således inte begränsad till professionella spelare, den drabbar alla som nickar fotbollar! Främst är det en kombination av antalet nickar och ens arvsanlag som avgör hur stor risken är!

Detta leder till en intressant fråga, inte minst i dessa Coronatider när man förbjuder både det ena och det andra runt om i världen! Skall man förbjuda att nicka i fotboll? Skall ett sådant förbud gälla alla ligor och alla åldrar?

Vi ställer frågan nedan och är tacksamma om ni vill medverka och svara på denna enkät.

Att “Håll huvudet kallt” är en bra uppmaning men man kanske skall tillägga att det är även bra med “Håll bollen från bollen”!

Bästa hälsningar från teamet på Sviktfas!

Referenser

  • [1] NEJM 2019; 381:1801-1808
  • [2] JAMA Neurol 2020 Jan 27 doi: 10:1001/jamaneurol 2019.4828
  • [3] Radiology 2013 Sep; 268(3): 850-857

 

Skall man förbjuda att nicka i fotboll?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest