Om Personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller EUs dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som lag i alla EUs medlemsländer. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen och har som syfte att skydda fysiska personers rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av deras personuppgifter.

Sviktfas har som ändamål att tillhandahålla information som bland annat är relaterad till Parkinsons sjukdom och följer den nationella lagstiftningen vad gäller insamling och användning av personuppgifter. Personer, vars personuppgifter behandlas av företaget, skall alltid kunna känna sig säkra på att den personliga integriteten respekteras och att vederbörlig försiktighet iakttas.

Personuppgifter, däribland uppgifter om namn och e-postadress, som lämnas till Sviktfas kan bearbetas såväl manuellt som med dator. Detta sker för att kunna utföra de tjänster som efterfrågas och för att kunna informera om företagets verksamhet och syfte.

Lagen ger dig rätt att få se de uppgifter som finns lagrade om dig. Sviktfas respekterar detta. Om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest