Parkinsons sjukdom är en svår sjukdom som i Sverige finns 20 000 personer som har fått diagnosen. Det är den näst mest vanliga neurologiska och neurodegenerativa sjukdomen som drabbar människor idag.

Det som orsakar Parkinsons sjukdom är att de nervceller som ansvarar för produktionen av signalsubstansen dopamin försvinner gradvist, oftast långsamt och kontinuerligt.

Symtom vid Parkinsons sjukdom är många och varierande men mest utmärkande är de motoriska som rörelsetröghet, skakningar och stelhet, men även icke motoriska symtom som mental tröghet, förstoppning, depression, ångest är vanligt förekommande.

Det finns idag inget känt botemedel mot Parkinson sjukdom, utan behandlingen är primärt fokuserad på symtomlindring via dopaminersättning, där behandling med levodopa är det mest vanliga och framgångsrika exemplet.

I denna artikel går vi igenom en rad olika behandlingsformer, vissa som är medicinskt etablerade, såsom den ovannämnda levodopa, medan andra är mer komplementerande som t.ex. meditation och kosttillskott.

Innehållsförteckning

Sist men inte minst så berör vi även hur behandlingen av Parkinsons kan se ut i framtiden från ett forskningsperspektiv.

Öppna infografik

Parkinsons Sjukdom Behandlingar

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Medicinsk behandling

Levodopa

levodopaLevodopa är det mest effektiva symtomlindrande läkemedlet som används vid Parkinsons sjukdom. Substansen som också kallas L-dopa, fungerar genom att omvandlas till dopamin i hjärnan för att ersätta det dopamin som försvinner p.g.a. sjukdomen.

Levodopa är generellt sett rätt så effektiv i sin tidiga fas av Parkinsons behandling, men eftersom sjukdomen försämras med tiden, så upplever patienter ofta att levodopa medicinen blir mindre effektiv, dvs. det terapeutiska fönstret krymper och dosglapp uppstår.

Dopaminagonister

Dopaminagonister är en grupp av andra vanliga läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom. Dopaminagonister är kemiska substanser som fungerar genom att ”härma” dopamin och aktivera dopaminreceptorerna i hjärnan.

Det är inte ovanligt att levodopa kombineras med dopaminagonister för en effektiv behandling, där man maximalt kan utnyttja de olika preparatens fördelar.

MAO-B- och COMT Hämmare

synapserMAO-B- och COMT Hämmare är ytterligare två vanliga behandlingsformer utav Parkinsons. Bägge dessa hämmar enzymer som bryter ner dopamin. När dessa hämmas kommer dopamin att finnas i hjärnan i högre halt och i längre tid. Dessa läkemedel har effekt efter behandling med levodopa men även på naturligt förekommande dopamin.

Avancerad behandling

Eftersom Parkinsons är en degenerativ sjukdom så kan vissa behandlingsformer som fungerar bra i början av sjukdomen fungera mindre bra i senare stadier. Det är vid detta tillfälle då mer avancerade behandlingar som pumpbehandling och DBS kan komma att användas.

Pumpbehandling

Behandling av Parkinson genom en bärbar pump är ett relativt vanligt behandlingsform för Parkinson patienter som befinner sig i de mer avancerade stadierna av sjukdomen.

Behandlingen medför att läkemedlet (levodopa eller dopaminagonister) tillförs i vätskeform via en pump i en kontinuerlig takt.

Duodopa

Duodopa är L-dopa som tillförs som gelform direkt in till magsäcken som går vidare till tunntarmen.

Fördelen med denna typ av behandling är att pumpen ger ett jämnt och stadigt flöde av levodopa som sedan omvandlas till dopamin i hjärnan.

Nackdelen är att det kräver ett invasivt ingrepp, då man opererar en tunn slang till magsäcken.

Apomorfin

Apomorfin är ännu en behandlingsform som kan använda pump, skillnaden är dock läkemedlet och metoden. Istället för levodopa till magsäcken så injicerar man dopaminagonister under huden. Dopaminagonister är läkemedel som imiterar dopamin och aktiverar dopamin receptorerna i hjärnan.

Neurokirurgi (DBS)

DBS, deep brain stimulation, är det vanligaste kirurgiska ingreppet för Parkinsons drabbade individer. Det är en operation som utförs på patienter som har haft sjukdomen en längre tid och beslutet görs efter noggrann undersökning från läkare.

DBS fungerar genom att placera elektroder på specifika områden i hjärnan som har med rörelseförmågan att göra, och sedan genom ett batteri skicka kontinuerliga elektriska signaler för minska de symtom associerade med rörelsesvårigheter.

Komplementär Behandling

Meditation

meditationMeditation har i vissa studier och för vissa individer påvisat kunna bidra med en konkret förbättring av icke-motoriska symtom som t.ex. ångest, depression och i vissa fall även med motoriska symtom.

Fysisk aktivitet

hjärta pulsFysisk aktivitet är en självklarhet för många människor, då det intuitivt förbättrar ens hälsa samtidigt som det har visats i många studier positivt påverka hjärtat men också hjärnan, i synnerhet när det gäller hjärnplasticitet.

Yoga och Stretching

yoga träningYoga och stretching har visats i vissa studier kunna hjälpa med både motoriska och icke-motoriska symtom.

Kosttillskott

KosttillskottKosttillskott (nutraceuticals) i form av vitaminer, mineraler och extrakter har i vissa studier visat fungera som komplementär Parkinson behandling.

Dans

tango dansDans är inte bara kul utan kan även fungera som ett kreativt behandlingssätt visade en studie från 2007 som jämförde tango och gymnastik för Parkinsons sjuka.

Boxning

boxningBoxningsträning används utav många rehabiliteringscenter för Parkinsons i syfte för att bygga styrka, balans och koordination för Parkinsons drabbade individer.

Hjärngympa

hjärngymnastikHjärngymnastik i form av läsning, schack, minnestekniker m.m. kan vara ett bra sätt att hålla hjärnan aktiv och stark.

Cannabis

Cannabis som behandling för Parkinsons symtom är ett trendigt ämne på nätet då ämnena CBD och THC är de aktiva substanserna. Vi har diskuterat för- och nackdelarna med en potentiell behandling med Cannabis.

Framtida Behandlingar

Stamceller

Stamceller är ett trendigt ämne i dagens medicinska värld. Idag görs det många fascinerande studier med inplantation av stamceller både i djurexperiment och med människor.

Trots att det har gjorts ett par framgångsrika ”stamcellsoperationer” på Parkinsons sjuka så återstår det troligtvis flera år innan det kan bli en standardiserad behandling, dvs. att stamceller blir en godkänd medicinsk behandlingsform för Parkinsons sjukdom.

Neurogenes

Tillväxtsproteiner och/eller neurogenes, dvs nybildning av nya neuroner i basala ganglia genom stimulering. Detta kan ske antigen genom infusion av ämnen direkt in i hjärnan eller genom en oralt aktiv substans. Även här återstår mycket forskning innan detta kan vara en möjlig behandling.

Problemet med dagens dopamin baserade behandling och även många av de nya behandlingarna är att det inte hanterar grundorsaken till sjukdomen utan att de främst inriktar sig på symtomlindring. De flesta nya behandlingarna inriktar sig inte på att hämma eller saktar ner progressionen av Parkinsons utan på att behandla olika följdverkningar.

Genterapi

DNA generGenterapi är ännu ett intressant och framåtblickande forskningsämne som möjligtvis kan komma att användas medicinsk mot många sjukdomar, även vid Parkinsons sjukdom.

Principen går ut på att tillföra genetiskt material till nervcellerna cellerna och utifrån det förbättra produktion av ämnen som levodopa och/eller återställa skadade gener som är kopplade till utveckling av Parkinsons sjukdom. Även här noterats att huvudmålet oftast är att hitta vägar att ersätta förlorat dopamin, inte att angripa orsaken till sjukdomen.

I likhet med andra avancerade behandlingar kommer det dröja innan dessa behandlingsformer blir en godkänd terapi och allmänt tillgänglig.

Ikonerna ovan har delvist skapats genom www.logomakr.com

För mer om Parkinsons sjukdom

Hos Parkinsonguiden.se eller din lokala Parkinson förening, som du finner under www.parkinsonforbundet.se, finns möjlighet till ökad kunskap och kontakt med andra personer med Parkinsons sjukdom eller anhöriga.

Om du inte har nått pensionsåldern finns Yngre Parkinson.

Du hittar även mer kunskap hos Parkinsonstiftelsen och Neuro, där det finns filmer och information om Parkinsons sjukdom.

Bläddra gärna genom våra bloggartiklar som berör Parkinsons sjukdom från många olika perspektiv!

OBS denna artikel är inte ämnad som behandlingsråd. Alla behandlingar av sjukdomar bör genomföras tillsammans med en behandlande läkare.

Jack Spira har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 25 år, främst i Pharmacia men även i ledande positioner i flera globala läkemedelsföretag. Dr Spira har även erfarenhet av att arbeta som konsult för många både svenska och internationella nystartade företag. Han har MD, PhD examen från Karolinska Institutet i Stockholm.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest