I denna artikel har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna som ställs av personer och fångas på Internets sökmotorer, om Parkinsons sjukdom.

Dessa frågor, som vi möjligtvis inte har definitiva svar på, men vi försöker svara med hänsyn till det vetenskapligt underlag vi har tillgång till.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Innehållsförteckning

Vilken typ av sjukdom är Parkinsons och är det dödligt?

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom, dvs. en sjukdom som huvudsakligen drabbar det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen). Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste och mest komplexa och omfattande sjukdomar som angriper nervsystemet hos människan.
Orsaken till sjukdomen är inte klarlagd men det som det leder till uppkomsten av Parkinsons symtom är att de nervceller som producerar signalsubstansen dopamin gradvist försvinner.
Parkinson sjukdom är en långsam progressiv sjukdom. Överlevnad, dvs hur många år man kommer leva efter att man har fått sjukdomen, skiljer sig inte mycket från personer som inte har sjukdomen. Dock kan man inte bortse från att sjukdomen medför betydande funktionsnedsättning, speciellt i sin senare fas.

Vilka är de vanligaste symtomen vid Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdoms symtomSymptomen vid Parkinsons sjukdom brukar delas in i två huvudsakliga grupper, motoriska symptom och icke-motoriska symptom.
De motoriska symtomen inkluderar bland annat nedsatt rörelseförmåga, stelhet, sämre balans och skakningar.
De vanligaste icke-motoriska symptomen brukar vara depression, ångest, oro, hallucinationer, mardrömmar och förstoppning.
Det som är viktigt att veta om Parkinsons sjukdom är att varje individ har en unik sjukdomsbild.

Hur och när får man Parkinsons och hur märker man av det?

Orsakerna till uppkomsten av Parkinsons sjukdom är inte helt klarlagda, men vissa företeelser har ändå observerats. Ålder är den främsta riskfaktorn sjukdomen ökar i incidens med stigande ålder.
Det har noterats att män löper en större risk än kvinnor att få sjukdomen. Epidemiologiska och toxikologiska data visar genomgående att exponering för bekämpningsmedel, ofta i kombination med specifika genpesticider interaktioner, som en signifikant riskfaktor som bidrar till uppkomst av Parkinsons sjukdom.

Kan man förebygga Parkinsons, isåfall hur då?

Eftersom det inte finns någon etablerad orsak till varför Parkinsons sjukdom drabbar oss människor så finns det ingen definitivt svar på hur man kan effektivt förebygga Parkinsons sjukdom.
Troligtvis så handlar det om en kombination av faktorer som orsakar Parkinsons. Medan vissa forskare påstår att gifter i miljön är ansvarig så finns det andra som klargör att det handlar möjligtvis mer om genetiska/ärftliga faktorer som huvudsakliga riskfaktorer. Bland skyddande effekter nämns bl.a. rökning eftersom det finns epidemiologiska data som visar en lägre incidens av Parkinsons sjukdom hos rökare jämfört med icke rökare.

Hur vanligt är Parkinsons i Sverige och i Världen?

I Sverige finns det cirka 20 000 personer diagnostiserande med Parkinsons sjukdom och mer än 10 miljoner människor lever med Parkinsons i världen. Från USA rapporteras att minst en miljon amerikaner har Parkinsons sjukdom och cirka 50 000 nya fall diagnostiseras varje år.

Vilka behandlingar finns det i dagsläget för Parkinsons sjukdom?

I dagsläget finns det inget botemedel mot Parkinsons men en rad mediciner, i synnerhet dopamin baserade, kan bidra med att minska och kontrollera de symptomen som finns vid Parkinsons.
L-dopa är bland de mest effektiva och vanligaste sätten att behandla Parkinsons sjukdom.
Andra medicinska behandlingar är dopamin-agonister, MAO-B hämmare, kirurgiska ingrepp i hjärnan som DBS (Deep brain stimulation). Även försöksbehandlingar som till exempel stamcellstransplantationer har till en viss grad använts.

Vilka komplementära sätt finns det att behandla Parkinsons?

Parkinson behandling

Trots att det inte finns officiella riktlinjer för vilka komplementära/alternativa behandlingsformer lämpar sig bäst för Parkinsons drabbade så har vi på Sviktfas noggrant gått igenom en rad olika komplementära sätt att möta och möjligtvis påverka symtomen hos Parkinsons sjukdom. Alltifrån meditation, qigong och yoga till kosttillskott, dans och kaffe har kritiskt diskuterats.
Givetvis är gör vi inga definitiva rekommendationer av vad som är en effektiv komplementär behandlingsform för Parkinsons. Det vi lyfter fram är snarare de studier som redan har gjorts och vikten av en individualiserad behandling för ett optimalt resultat.

Hjälper marijuana mot Parkinsons sjukdom?

På internet kan man hitta många exempel och anekdoter på hur marijuana framställs som en effektiv behandlingsform mot Parkinsons sjukom.
I Colorado, USA har marijuana sedan 2012 varit lagligt att inneha och använda rekreationellt.
I en föreläsning på länken nedan går läkaren Benzi M. Kluger igenom det senaste inom det faktiskt vetenskapliga underlaget bakom marijuana och Parkinsons.
http://llslides.netbriefings.com/event/pdeb/Archives/marijuana/images/pdebmarijuana.mp4

Vem var James Parkinson?

James Parkinson, en brittisk apotekare, var den förste som systematiskt beskrev det han själv kallade för ”paralysis agitans”.
I avhandlingen ” An Essay on the Shaking Palsy” 1817 så beskrev Parkinson symtomen systematiskt genom att visa sex individer som led av sjukdomen, varav 3 var hans egna patienter och 3 som han hade observerat ute på gatan. Sjukdomen (eller snarare symtomen) finns dock beskriven i egyptiska skrifter så långt bak som 1200 år före vår tidräkning och finns även omnämnd i bibeln.
Termen ”Parkinsons sjukdom” myntades 1865 av William Sanders och gjordes senare populär av den franska neurologen Jean-Martin Charcot

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest