Det pågår ett flertal kliniska studier inom det neurodegenerativa sjukdomar där man med hjälp av specifika antikroppar försöker eliminera eller i alla fall reducera mängden av felveckade protein. Inom Alzheimer området har det redovisats ett flertal studier som visat att man inte påverkar den kliniska bilden även om man reducerar mängden felveckat protein.

Nyligen kom det information från en studie inom Parkinsonområdet där man med antikroppar försöker reducera förekomsten av alpha-synuklein. Alpha-synuklein är ett protein som inlagras i neuroner, visats vara toxiskt och som kopplats till uppkomst och utveckling av sjukdomen. Studien gjordes av läkemedelsbolaget Roche. I djurstudier av antikroppen som heter prasinezumab, har den visat sig minska ackumulering av alpha-synuklein aggregat, skydda neuroner och göra sjukdomsförloppet hos försöksdjuren långsammare. Hos friska frivilliga har det också visats att mängden alpha-synuklein som cirkulerar i blodet minskade efter behandling. Med detta som bakgrund fanns det naturligtvis en stor förhoppning på att denna effekt hos Parkinson patienter skulle kunna påverka sjukdomsförloppet.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

I studien utvärderades huruvida antikroppen kunde påverka förloppet hos patienter med tidig diagnos av parkinsons sjukdom, dvs. de som haft diagnosen mindre än två år och som ännu inte behandlats med levodopa. Den primära effektparametern var MDS-UPDRS skalan, en standardskala för utvärdering av motoriska och ickemotoriska symtom vid Parkinson sjukdom. Utöver detta fanns ett flertal andra parametrar som utvärderades, bl.a. tid till försämring och även PET (Positions Emissions Tomografi) av dopamintransportören i hjärnan (DaT-SPECT).

Roche rapporterade nyligen resultatet mycket kortfattat:

  • “Studien nådde inte sitt primära mål men visade signaler på effekt”
  • “Roche utvärderar data för att bestämma nästa steg”

Det förefaller som om denna studie i likhet med många andra inom detta svåra område inte kommer ge de resultat man hade hoppats på. En möjlig förklaring är att alpha-synuklein inte är orsak till sjukdomen utan snarare ett resultat av den. Så genom att alpha-synukleinet kan man inte förhindra dess förlopp. Det är lite som att minska avgaserna från bilen. Det stoppar inte bilen från att rulla. Vill man påverka bilens framfört måste man hitta ett sätt att påverka motorn.

Roche meddelade att de kommer att redovisa resultaten i detalj vid framtida kongresser.
Vi får tillsvidare ta oss fram med de behandlingar vi har idag och fortsätta väntan på en sjukdomsmodifierande behandling.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest