Close

Jack Spira

Jack Spira har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 25 år, främst i Pharmacia men även i ledande positioner i flera globala läkemedelsföretag. Dr Spira har även erfarenhet av att arbeta som konsult för många både svenska och internationella nystartade företag. Han har MD, PhD examen från Karolinska Institutet i Stockholm.

Stamcellstransplantation – ett steg fram men lång sträcka kvar

Stamceller

En av de mest fascinerande forskningsfronterna inom all medicin just nu är att ersätta förlorade celler hos en individ med nya specialiserade celler, tagna direkt från samma person. Vävnadstransplantation är i sig inget nytt t.ex. njur-, benmärg, och hjärttransplantat, om än svåra och komplicerade, är att betrakta som rutingrepp. Det nya ligger i att t.ex. […]

Read More

En Smoothie om Dagen!

grön smoothie

I en relativt nyligen publicerad översiktsartikel i tidskriften International Journal of Molecular Sciences[1] diskuteras i detalj hur olika hälsotillskott, sk nutraceuticals kan bidra till att förhindra uppkomst och hämma vidareutveckling av Parkinsons sjukdom. Artikeln fokuserar på en specifik toxisk substans, peroxynitrat, och hur man kan förhindra dess uppkomst och även mildra dess effekter. Även om […]

Read More

”Anpassa medicineringstid och dos vid Parkinsons sjukdom”

Väckarklockatablett på en vit speglad yta med kopieringsutrymme. Läkemedel med en klocka på en bakgrund av morgonstaden med en gryning.

”Anpassa medicineringstid och dos vid Parkinsons sjukdom” Det är rådet på patientsidan i amerikanska läkarsällskapet tidskrift. JAMA (The Journal of the American Medical Association) är den amerikanska motsvarigheten till Läkartidningen i Sverige. I JAMA har man en sida som heter JAMA´s patient-page, dvs JAMA´s patientsida. Sidan är skriven för allmänheten och tillgänglig gratis online och […]

Read More

Motgång för antikroppar mot alpha-synuklein vid Parkinson sjukdom

neuroner i hjärnan

Det pågår ett flertal kliniska studier inom det neurodegenerativa sjukdomar där man med hjälp av specifika antikroppar försöker eliminera eller i alla fall reducera mängden av felveckade protein. Inom Alzheimer området har det redovisats ett flertal studier som visat att man inte påverkar den kliniska bilden även om man reducerar mängden felveckat protein. Nyligen kom […]

Read More

Var rädd om huvudet!

fotbolls nick unga

Mohammed Ali dog 2016 efter ca 32 år med Parkinsons sjukdom. Han fick diagnosen 1984 men man har i studier av hans tal (intervjuer som varit upplagda på Youtube!) kunnat se att just talet påverkades och blev långsammare långt innan diagnos. Detta noterades på flera mätbara parametrar vad gäller tal., t.ex. som en 26% minskning […]

Read More

Ingen obetydlig risk att vara äldre och sjuk i pandemitider!

I dessa pandemitider talas det väldigt mycket om riskgrupper, intensivvård, respiratorer med mera. Det kan därför vara intressant att se tillbaks på tidigare pandemier för att lära sig lite mer. Det är inte trevligt att skriva om dödstal men en förståelse av detta kan vara bra för att tolka de restriktioner våra myndigheter nu går […]

Read More

Vad motiverar till motion?

Vi alla vet att motion är nyttigt, det är en sanning som är oberoende av ålder. Vid Parkinsons och andra sjukdomar är det allmänt känt och visat i otaliga studier om fördelar med regelbunden motion. Trots denna kunskap är inte ovanligt att många människor lever ett stillasittande liv, oavsett ålder och oavsett om man har […]

Read More

Det luktar Parkinson!

Att hundar har ett fantastiskt luktsinne är något vi människor lärt oss utnyttja. Polishundar, bombhundar, knarkhundar och inte mins jakthundar är exempel på detta. Även inom medicinens värld finns det ”diagnostiska” hundar – T.ex. så kallade ”cancerhundar”. Hundarna luktar på olika vävnads-eller utandningsprover och markerar om provet är positivt vilket indicerar förekomst av en specifik […]

Read More

Pin It on Pinterest