Toxiska substanser och Parkinsonism

Toxiska substanser och Parkinsonism

Vad som orsakar Parkinsons sjukdom är en gåta som än så länge förblir olöst trots att kunskapen om sjukdomen ökar dag för dag. Till exempel så har numera ett flertal mutationer upptäckts som orsakar eller i alla fall påtagligt ökar risk för sjukdomen. Trots denna...

Pin It on Pinterest