Close

Jack Spira

Jack Spira har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 25 år, främst i Pharmacia men även i ledande positioner i flera globala läkemedelsföretag. Dr Spira har även erfarenhet av att arbeta som konsult för många både svenska och internationella nystartade företag. Han har MD, PhD examen från Karolinska Institutet i Stockholm.

Vad motiverar till motion?

Vi alla vet att motion är nyttigt, det är en sanning som är oberoende av ålder. Vid Parkinsons och andra sjukdomar är det allmänt känt och visat i otaliga studier om fördelar med regelbunden motion. Trots denna kunskap är inte ovanligt att många människor lever ett stillasittande liv, oavsett ålder och oavsett om man har […]

Read More

Det luktar Parkinson!

Att hundar har ett fantastiskt luktsinne är något vi människor lärt oss utnyttja. Polishundar, bombhundar, knarkhundar och inte mins jakthundar är exempel på detta. Även inom medicinens värld finns det ”diagnostiska” hundar – T.ex. så kallade ”cancerhundar”. Hundarna luktar på olika vävnads-eller utandningsprover och markerar om provet är positivt vilket indicerar förekomst av en specifik […]

Read More

Har behandlingen av Parkinsons sjukdom förändrats över åren?

Äldre man som leker med pussel som ser ut som en hjärna

Det finns ett flertal olika mediciner för behandling av Parkinsons sjukdom.  De allra flesta och vanligaste är så kallade dopaminerga mediciner, dvs. mediciner som på något sätt ökar mängden dopamin (t.ex. monoaminoxidas -B inhibitorer=MAO-B inhibitorer och catechol‐O‐methyltransferase inhibitorer=COMT inhibitorer) eller direkt stimulerar dopaminkänsliga nervceller, så kallade dopaminagonister. Varje medicintyp har sina fördelar och nackdelar (oftast […]

Read More

Läsk, mer läskigt än läskande?

Sviktfas har hittills enbart publicerat artiklar som på något sätt anknyter till Parkinsons sjukdom. Vi gör idag ett litet mindre avsteg från detta och tar en titt på ett intressant område som alltid väcker intresse runt matbordet; Är det farligt att dricka läsk? Vilket är farligast? Att dricka läsk som har naturligt socker eller läsk […]

Read More

Glyfosat, Ogräs och Parkinson

Glyfosat är den vanligaste växtskyddskemikalien i Sverige. Den finns i ett flertal produkter där kanske Round-up är det mest kända varunamnet. I Sverige uppskattas att det används mellan 6-700 ton årligen. I Sverige är det förbjudet att spruta glyfosat på grödor under växtperioden. Svenska odlare får använda glyfosat före sådd och efter skörd. Glyfosat hämmar […]

Read More

Tidig lågdos l-dopabehandling ökar inte biverkningsrisk

L-dopa

När l-dopa introducerades som behandling av Parkinsons sjukdom för ca. 50 år sedan så innebar det en dramatisk förbättring för patienterna. Sjukdomens dödlighet reducerades väsentligt. Den symtomlindrande effekten dvs förbättring av rörlighet var/ och är fortfarande påtaglig. Levodopa blev snabbt gängse behandling men exakt hur behandlingen skall genomföras är en fråga som fortfarande diskuteras. Ett […]

Read More

Blindtarmen och Parkinson. Vad skall vi tro på?

Jag har tidigare här berättat om vetenskapliga data som visar att om man som i sin ungdom tagit bort blindtarmen, MINSKAS risken (med c:a 20%) att senare i livet utveckla Parkinsons sjukdom (jämfört med de som har kvar blindtarmen). Detta kan vetenskapligt förklaras av att proteinet alfa-synnuklein, som ger upphov till skada i de dopaminproducerande […]

Read More

Ät nikotin! (Parkinsons sjukdom)

paprika

Som tidigare noterats på sviktfas.se så tyder epidemiologiska studier på ett samband mellan cigarrettrökning och minskad risk för att utveckla Parkinsons sjukdom (PS). Att detta samband är starkt framkommer även när man utvärderar antal cigarretter/dag och risk för PS. Ju mer man röker – desto lägre risk. Rökare som förbrukar omkring 20 cigarretter per dag […]

Read More

Pin It on Pinterest