Close

juni 18, 2020

”Anpassa medicineringstid och dos vid Parkinsons sjukdom”

Väckarklockatablett på en vit speglad yta med kopieringsutrymme. Läkemedel med en klocka på en bakgrund av morgonstaden med en gryning.

”Anpassa medicineringstid och dos vid Parkinsons sjukdom”

Det är rådet på patientsidan i amerikanska läkarsällskapet tidskrift.

JAMA (The Journal of the American Medical Association) är den amerikanska motsvarigheten till Läkartidningen i Sverige. I JAMA har man en sida som heter JAMA´s patient-page, dvs JAMA´s patientsida. Sidan är skriven för allmänheten och tillgänglig gratis online och är utformad för att förmedla kvalitativ information och hjälpa till att vägleda patientbeslut. Som JAMA själva uttrycker det: ”… tillhandahålla evidensbaserad, patientcentrerad utbildning för att hjälpa människor att göra hälsosamma val bland starka och ofta motstridiga sociala och kulturella påfrestningar.”

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

I numret 14:e april har de på patientsidan en artikel om att välja behandling vid Parkinsons sjukdom . Det är ett svårt område att täcka på en enda sida men det finns ändå flera bra synpunkter på denna sida som har tre principiella behandlingsvägar.

  1. Parkinson inriktad rehabilitering. Författarna skriver att personer med PS bör regelbundet diskutera med sin fysioterapeut för att implementera en optimerad, individualiserad träningsplan. Rehab – bör ske fortlöpande under hela sjukdomen. Det är bra råd som till stor del gäller även helt friska. Man mår bättre av att träna/motionera regelbundet efter förmåga!
  2. När det gäller medicinering är det svårt att ge rekommendationer men det är ändå intressanta synpunkter som framförs. För bättre funktion slår de fast att karbidopa / levodopabehandling vanligtvis hjälper de flesta samt att det inte finns bevis för att en försening av starten av levodopa terapi har någon fördel och det finns likaledes inga bevis för att levodopa är skadligt (toxiskt). Vidare noterar de att: ”En förbisedd aspekt av Parkinsons sjukdom – medicinsk terapi är tidpunkten för doserna”. De fortsätter: ”Läkare bör vara beredda på att anpassa medicineringstiden och dos för att maximera tid när läkemedlen fungerar bra utan dyskinesier.”
    Således förespråkas en individualiserad terapi både vad gäller dosens storlek och tidpunkt för dosintag som viktig för att det dagliga livet skall fungera bra.
  3. Slutligen diskuteras kort övriga invasiva metoder och kirurgi. De skriver: ”Alla kirurgiska/invasiva behandlingar kräver en detaljerad utredning av ett team av specialister (neurologer, kirurger, psykiatriker och terapeuter). Vårdteamet kan uppskatta förväntade fördelar och risker för en individ. Kirurgiska terapier hjälper inte, icke-motoriska PS-relaterade problem som talet, minnet och tänkande.”

Behandlingsförslagen här skiljer sig inte från de som generellt finns i Sverige. Möjligen kan man säga att aspekten om att behandla med rätt dos vid rätt tid på ett individanpassat sätt är tydligare uttryckt i JAMA artikeln än i de svenska riktlinjerna som uttrycker detta på följande sätt: ”Fördela dygnsdosen levodopa över fler medicineringstillfällen (dosfraktionering).” Aspekten av att man skall tänka på både tid och dos blir inte riktigt lika tydlig i de svenska rekommendationerna.

Det finns många olika mediciner vid Parkinsons sjukdom. Det är ett relativt komplext område och all behandling bör därför ske i nära samråd med en behandlande läkare/parkinsonteam för att nå bästa möjliga resultat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest