Att kroppen har ett system för att hantera avfall är känt. Vanligtvis sköts detta av vårt lymfsystem som ser till att ”skräp” bryts ner eller filtreras ut ur kroppen. Hjärnan har inga lymfkärl så hur fungerar det där? 2012 visade forskare på University of Rochester Medical Center, på ett alternativt system i hjärnan som kallas för ”glymphatics” (g för en viss celltyp, gliaceller i hjärnan) som transporterar ”avfall” ut ur hjärnan[1]. Detta skulle kanske inte vara så spännande om det inte vore för att man kunde påvisa ett samband mellan aktiviteten av glymphatics och Alzheimers sjukdom (AS).

AS karakteriseras av att det ansamlas olika proteiner i hjärnan, specifikt ett som kallas amyloid-beta och ett annat som heter tau. Dessa filtreras normalt sett bort från hjärnan med hjälp av glymphatics systemet men hos gamla och hos personer med AS är denna funktion mycket nedsatt, och därför kan mer skadliga proteiner ansamlas. Så tanken att ”boosta” systemet, med en extra ”power wash” för att tvätta bort mer protein är tilltalande.

En av de intressanta aspekterna av glymphatics är att det är mest aktivt nattetid, i djupsömn (stadium 3 och 4, slow wave sleep – SWS. För information om sömn och livsstil hänvisas till en bra artikel i läkartidningen[2]). Lägg därtill att avsaknad av sömn ökar mängden av amyloid-beta i hjärnan. Så tillsammans med det faktum att sömnbrist tidigare i livet ökar risken för utveckling av AS, stärker detta möjligheten av att ett samband med glymphatics systemet, dvs mindre sömn – mindre glymphatics aktivitet– mer amyloid-beta – ökad risk för AS! En annan intressant detalj angående glymphatics transporten är att den är mest effektiv när man sover på höger sida!! Nu kan detta vara svårt att styra. I medeltal byter man position 11 gånger under en natts sömn!!

Så hur kan man påverka glymphatics systemet i positiv riktning? En indirekt väg är se till att vi får bättre sömn. T.ex. har man i en dansk studie visat att en specifik behandling mot högt blodtryck minskar risken för att utveckla AS[3]. Det är tänkbart att denna effekt medieras via påverkan på sömnen! Försök på möss som fått medel mot insomningsproblem har visat sig skydda mot uppkomst av AS.

Men alla läkemedel har biverkningar så att försöka hitta ett som fungerar är i dagsläget inte något att rekommendera. Dock finns det ett enkelt sätt att boosta sitt glymphatics system. Man har i studier på möss visat att motion ökar aktiviteten av systemet och ”tvättar” ut amyloid-beta. Så som så mycket annat – en hälsosam livsstil med regelbunden motion är något alla kan ta till sig. Och visst sover man bättre efter lite motion! Så ut och rör på dig och ta i lite extra med tanke på att det är så bra för hjärnans tvättmaskin!

Referenser

  • [1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3551275/
  • [2] https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldWebArticlePdf/1/14902/LKT1036s2072_2076.pdf
  • [3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35196379/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest