I en nyligen publicerad kommentar[1] i den vetenskapliga tidskriften Journal of Parkinson’s Disease, uttalar sig ett flertal ledande personer inom Parkinson behandling, forskning och utveckling om vaccination mot Covid-19 för personer med Parkinsons sjukdom (PS).

Det har funnits en farhåga att vaccinet skulle kunna påverka sjukdomsförloppet och därför funnits en osäkerhet kring om man kan rekommendera vaccinering.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Författarna slår nu fast att sannolikheten att smittas inte är högre för personer med PS än för populationen som helhet. Däremot är risken för att drabbas av ett svårare förlopp av sjukdomen och kvarstående besvär efter genomgången infektion, något förhöjd jämfört med populationen som helhet. Dessutom kan både motor och icke motorsymtom försämras efter genomgången COVID-19 sjukdom.

Deras budskap sammanfattas i följande punkter:

  • Risken för svår, livshotande sjukdom är något högre jämfört med populationen som helhet.
  • De godkända vaccinerna (Pfizer, Moderna och Astra-Zeneca) har inte visats och förväntas inte påverka med PS sjukdomsprocess.
  • Biverkningar efter vaccinering hos personer med PS skiljer sig inte från de hos populationen som helhet.
  • Vaccinet förefaller säkert även i ”äldre-äldre” men hänsyn bör tas till förekomst av andra sjukdomar och individuella faktorer.
  • Vaccinering påverkar inte pågående behandling mot PS.
  • Vaccinering med de godkända vaccinerna rekommenderas förutsatt att det inte finns individuella specifika omständigheter som gör att man bör avstå.
  • Efter vaccinering måste man fortsätta att iaktta riktlinjer för att minska smitta (social distansering etc).
  • Rekommendationer som ovan kan förändras allteftersom ytterligare kunskap tillkommer.

När man följer dagspressen om vaccineringarna i detta tidiga skede så måste man vara medveten om att man har i princip över hela världen startat med att vaccinera äldre-äldre, ofta med andra sjukdomar och boende på olika typer av vårdhem (inte relaterat till PS). Det har rapporterats om dödsfall efter vaccination  och det är något som många ”vaccinförnekare” tar upp i sociala medier. I just denna grupp av individer man startade vaccinering med är det oerhört svårt att säga om vaccinering varit orsak till eller bidragit till dödsfall. Vi får leva med denna osäkerhet ett tag till innan man har mer data och gjort en noggrann analys.

I valet mellan att fortsätta med Coronarestriktioner i åratal eller vaccinera bort sjukdomen, förefaller det senare som det bättre alternativet. På så sätt blir Coronasjukan en influensa bland alla andra vi regelbundet dras med.

Referens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest