I en vetenskaplig artikel diskuterar ledande forskare inom Parkinson och vaccinationer, COVID-19 vaccinering för personer med Parkinsons sjukdom (PS)[1]. Risken för att bli smittad av SARS-CoV-2, viruset som orsakar COVID-19, är inte större för personer med Parkinsons sjukdom (PS) jämfört med populationen som helhet. Men tillgängliga data tyder på att:

  • att risken för en allvarlig sjukdom verkar vara förhöjd, åtminstone i senare skeden av PS.
  • att både motoriska och icke-motoriska symtom på PS förvärras avsevärt till följd av COVID-19
  • att risken för att dö i samband med SARS-CoV-2-infektion är högre för personer med PS jämfört med den allmänna befolkningen

Även om isolering, hålla avstånd m.m. är åtgärder som skyddar mot sjukdomen så är vaccinering på sikt något som ger individuellt skydd och trygghet mot svår sjukdom. Det är därför viktigt att klargöra huruvida vaccinerna är effektiva och säkra för personer med PS.

De för tillfället godkända COVID-19-vaccinerna har visat sig vara mycket effektiva för att förebygga allvarliga och även milda former av sjukdomen. En hög effekt (> 90%) har visats oavsett ras, kön, ålder och förekomst av olika medicinska tillstånd. Som en jämförelse kan man titta på effektiviteten av säsongsinfluensavaccin för att förhindra influensainfektion hos barn och vuxna. Dessa vaccin (mot säsongsinfluensa) uppskattas till att endast ge ett 45%-igt skydd mot influensa. Det är även känt att för dessa säsongsinfluensa vacciner, så minskar effekten drastiskt med hög ålder. Som exempel kan nämnas att under 2010–2015 visade man att den sammanlagda skyddseffekten av vaccinering mot säsongsinfluensa var 51% för personer mellan 18–64 år och endast 37% för personer som är 65 år eller äldre! Detta är inte fallet med de godkända COVID-19-vaccinerna som visat sig ha bra effekt oavsett ålder.

Dagens kunskap när det gäller att använda COVID-19 vacciner för personer med PS kan sammanfattas enligt följande:

  • De godkända mRNA-baserade vaccinerna och virusvektorvaccinerna förväntas inte interagera med sjukdomsprocessen i PS. Det betyder att vaccinerna inte förväntas vare sig förvärra eller förbättra orsakerna till sjukdomen, eller utvecklingen av den.
  • Typ och förekomst av biverkningar hos dessa vacciner hos personer med PS förefaller inte vara annorlunda än hos den allmänna befolkningen.
  • Vaccinerna är också effektiva och säkra för äldre vuxna, men försiktighet rekommenderas för mycket svaga och sjuka äldre personer med PS, speciellt personer som bor på vårdinrättningar.
  • Data visar att COVID-19-vaccinering inte interagerar med behandlingen av PS.
  • Sammantaget rekommenderas COVID-19-vaccination med godkända vacciner för personer med PS, såvida det inte finns någon specifik kontraindikation.

Det är allas förhoppning att vaccineringen skall innebära att vi inom rimlig tid kan återgå till ”normalt” liv utan de restriktioner Folkhälsomyndigheten och regering har infört på grund av COVID-19. Men vi är inte där än, så tills vidare dvs även efter vaccination, är det viktigt att personer med PS (liksom alla andra) fortsätter att följa riktlinjerna tills annat meddelas från myndigheterna.

Referens

  • [1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7990445/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest