Close

januari 24, 2020

Det luktar Parkinson!

Att hundar har ett fantastiskt luktsinne är något vi människor lärt oss utnyttja. Polishundar, bombhundar, knarkhundar och inte mins jakthundar är exempel på detta. Även inom medicinens värld finns det ”diagnostiska” hundar – T.ex. så kallade ”cancerhundar”. Hundarna luktar på olika vävnads-eller utandningsprover och markerar om provet är positivt vilket indicerar förekomst av en specifik tumör! Genom träning lär sig hundarna att specifikt reagera på något ämne. Andra exempel på detta är signalerande epilepsi- och diabeteshundar.

Nu kan man på hemsidan för företaget ParK-9 läsa att företaget erbjuder ett diagnostiskt test för Parkinsons sjukdom! Det är dock otydligt vad som menas med diagnostiskt, mer om detta nedan! De använder hundar av rasen Lagotto Romagnolo som med sin känsliga nos sniffar upp individer som har tidig Parkinson, enligt hemsidan. Eftersom denna artikels författare (JS) har en Lagotto (som heter Cisco) så var det extra intressant att läsa om detta sätt att nyttja sin hund. Rasen är annars mest känd som ”tryffelhund” och i Italien avlas Lagotton främst för detta syfte. Det går naturligtvis bra att lära hunden leta även efter annat, bara man vet hur man skall träna! Kantarellsök är t.ex. en uppgift Lagotton med glädje kan ta sig an!

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Tillbaks till Park-9. Enligt hemsidan så är det vävnadsmaterial man skall skicka in öronvax och där på plats tar de två Lagottona fram nosen och signalerar om provet ger ifrån sig en doft gemensam för patienter med Parkinsonism.

Företaget säger att testets prediktiva värde är på 78%. Hunden markerade 100% av patienter med Parkinsons sjukdom men tyckte även att 27% av friska kontroller hade sjukdomen. Detta (27%= specificity) är ett värde som visar att testet är osäkert och det står därefter ”This test does not diagnose Parkinson’s disease”. Ja då kan man undra varför man skall använda det… Man kan tolka testresultat enligt följande: Ett negativt test utesluter förekomst av sjukdomen. Ett positivt test betyder inte att man har sjukdomen. Det är sannolikt men behöver tyvärr inte vara sant.

Det är i alla fall roligt att se när hundarna arbetar. Här nedan är ett videoklipp som demonstrerar hur det går till:

Skaparen av metoden och företaget, Laurie K. Mischley, har nu i 20 år studerat Parkinsonism utifrån ett metaboliskt sjukdomsperspektiv.

Hon lyfter fram att en förebyggande handlingsplan gentemot Parkinsons sjukdom och Parkinsonism kan spara miljardbelopp i sjukvården om symtomen upptäcks tidigt. Hon påstår vidare att de nuvarande verktygen och kunskapen som vetenskapen och vården har till förfogande kan användas för att bromsa eller minska utvecklingen till en kliniskt meningsfull skillnad. Detta kanske är det viktigaste. Om man kan påverka sjukdomsförloppet genom en speciell diet, vilket Mischley anser, så är det självklart att tidig diagnos är viktigt. Det återstår dock en hel del att bevisa angående påståendet att en förändring av kosten leder till en fördröjning av sjukdomsuppkomst.

För egen del får Cisco fortsätta söka tryffel. Något han är makalöst bra på!

Vad tycker du om denna artikel? Du kan ange flera svar!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest