Hur skall man äta nyttigt? Råden om detta är omfattande och ibland svåra att ta till sig. Jag har för min egen del reducerat dem till två enkla val som är indelade i var sin färgskala!

Ett vad man skall undvika och ett vad man skall intaga.

Här är mina två enkla regler, som man säger på engelska, the ”do’s and don’ts.” Dvs vad att göra och inte göra!

  • Ät allt som är rött! Röda bär (t.ex. lingon, vinbär), morot, granatäpple, rött vin.
  • Undvik allt som är vitt! Vitt bröd, Vit pasta, vitt ris, vitt socker, vitt mjöl.

Svårare än så behöver det inte vara!! Bara hålla koll på färgen! En annan sak är som vanligt att leva upp till det. Det är tyvärr lätt bli tillfälligt färgblind ibland!

Att man skall undvika det vita är väl ingen nyhet men för att fördjupa sig en aning i det röda skall vi titta lite närmare på granatäpplet och dess goda effekter.

Granatäpplejuice (GJ) är särskilt intressant eftersom det framför allt på senare tid har gjorts en hel del mycket bra forskning på detta och neurologiska sjukdomar. Historiskt har granatäpplet i ett antal antika kulturer ansetts vara en symbol för livet, symbolisera välstånd och fertilitet och religioner. Till exempel såg egyptierna granatäpplet som en symbol för livet efter döden, medan i Bibelns gamla testamente, granatäpplet symboliserade lycka, överflöd och fertilitet. Den judiska traditionen lär att granatäpplet är en symbol för rättfärdighet eftersom det sägs att dess 613 frön motsvarar bibelns 613 bud som man skall lyda för att vara en rättskaffens person.

Med tanke på ursprunget och dess historia är det intressant att en stor del av dagens forskning om granatäpplets egenskaper kommer från Egypten! Grundorsaken till detta intresse är dess innehåll av mycket höga mängder av anti-oxidanter, polyfenoler (och flera andra nyttiga ämnen) jämfört med andra frukter/grönsaker. Och det är välkänt att anti-oxidanter är av stor betydelse för att skydda oss mot olika sjukdomar såsom neurologiska och cancer.

Det som används i granatäpplet är juicen och/eller torkade kärnor, dvs med skal. Juicen är lätt att få fram, bara pressa granatäpplet eller lägg i juicen och kärnorna i en mixer, kör och filtrera så är det klart.  I experimenten har man dock koncentrerat juicen ganska rejält så det är svårt att översätta doserna som försöksdjur fått till vad det skulle motsvara för människan. Man kan också torka kärnorna och sedan utvinna polyfenolerna genom alkoholextraktion men det är en lite mer krävande process för hemmabruk.

Effekterna av juicen eller extraktet från kärnorna är jämförbara. Tittar vi på musmodeller för t.ex. Alzheimers sjukdom så visar man att granatäpplejuice (GJ) behandlade möss får avsevärt mindre av de felveckade skadliga proteinerna som ansamlas i hjärnan vid sjukdomen och har en betydligt förbättrad förmåga till inlärning jämfört med kontroller som i detta fall är möss om utvecklar Alzheimer liknande sjukdom[1].

För Parkinson sjukdom (PS) har man använt flera olika modeller, t.ex. en musmodell där man efter tre-fyra veckors tillförsel av växtgiftet paraquat (som vi skrivit om tidigare på bloggen) inducerar en parkinsonliknande sjukdom. I studien behandlades mössen före och under paraquatexponering med GJ eller en saltlösning. Resultaten visar en mycket stark skyddande effekt mot paraquats toxiska parkinsonframkallande effekter[2]. T.ex. så visar mössen en intakt substantia nigra, det området i hjärnan som normalt skadas vid PS. Dessa fynd förstärks av att den DNA nedbrytning som paraquat inducerar markant reduceras efter tillförsel av GJ. Liknande positiva fynd syns på markörer på inflammatoriska processer, tillväxtfaktorer m.m. som alla visar på normalisering.

Men som inte detta var nog, den röda juicen har i olika experiment visat på positiva effekter på flera andra områden, exempelvis mot diabetes, hjärtkärlsjukdomar, osteoporos och cancer[3].

En fråga man skall ställa sig är vilken dos har givits och vilken dos behövs för att få den goda effekten? Det är inte helt lätt att utvärdera då man i de flesta fall har använt någon form av koncentrat och inte ren juice. Mina tolkningar av detta är att dosen som behövs är hög, motsvarande 200–250 ml färsk juice per dag. I experimenten finns ingen titrering, man har endast använt en enda dos och vad den lägsta effektiva dosen är kan man inte säga. Så även om det är klart att granatäpplet är nyttigt finns en viss osäkerhet om vilken dos som krävs för att nå dessa effekter!

Men det är inte helt fel att regelbundet ta ett glas rött, oavsett om det är av den ena eller andra sorten!

Referenser

  • [1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17010630/
  • [2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8074500/
  • [3] INTERNATIONAL JOURNAL OF FUNCTIONAL NUTRITION 2: 6, 2021

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest