Hur skall man i framtiden veta vilken behandling som passar mig bäst? En framtidsspaning!

Jag tycker det är givande att lyssna på programmet spanarna i P1. Inte bara för de underhållande framtidgissningarna utan lika mycket för deras ofta mycket fina behandling av språket! Något jag tyvärr på långa vägar inte kan uppnå…men vi har ju alla lite olika talanger, kan vi trösta oss med.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

I min framtidsspaning utgår jag ifrån en artikel av Gupta och medarbetare i USA där de diskuterar kring de olika mediciner/beredningsformer som finns och de nya som är under utveckling för Parkinsons sjukdom. Det handlar inte om nya mediciner utan om olika nya beredningar av ”gamla” kända mediciner, som t.ex. levodopa. Man kan inte annat än fascineras av den mängd alternativ som står till buds eller som är under utveckling. Här är ett principiellt smakprov:

1. Levodopa/karbidopa 

 1. Oralt (standardtabletter och med kontrollerad långsamt upptag, godkänt)
 2. Oralt (vattenlösliga ”mikrotabletter” doserade med en dispenser, godkänt)
 3. Inhalation (genom lungorna godkänt men tillhandahålls ej i Sverige)
 4. ”Dragspelstablett” (oralt, under utveckling)
 5. Intrajejunalt (genom tunntarmen, godkänt)
 6. Intravenöst (genom blodkärl, underutveckling)
 7. Subkutant (under huden, under utveckling)

2. Apomorfin

 1. Intranasalt (genom näsan, under utveckling)
 2. Transdermalt (genom huden, under utveckling)
 3. Rektalt (analt, under utveckling)
 4. Inhalation (genom lungorna under utveckling)
 5. Sublingualt (under tungan godkänt i USA)
 6. Subkutant (under huden, godkänt)
 7. ”Patchpump” (genom huden, under utveckling)

3. Dopaminagonist Rotigone

 1. Transdermalt (genom huden, godkänt)
 2. Subkutant (under huden, under utveckling)
 3. Intranasalt (genom näsan, under utveckling)

Denna lista ovan är inte fullständig, det finns ytterligare ett stort antal ”övriga”! 

Om vi leker med tanken att alla ovan blir godkända och finns tillgängliga, hur skall man veta vad man skall använda?? Eftersom behandlingen ofta är kombinationsbehandling blir dessutom mängden alternativ om inte oändliga så i alla fall väldigt många. Förefaller omöjligt att fatta beslut.

Varje beredningsform har sina fördelar och nackdelar. Det är uppenbart att vi går mot individualiserad behandling, där behandlingen är specifikt anpassad för just denna person. Utan tvekan kommer vi behöva hjälp från olika prover, genetiska tester, inte minst läkare och sannolikt även AI (Artificiell Intelligens) för att kunna välja rätt väg. Detta kan faktiskt redan behövas idag eftersom det redan nu finns många alternativ att välja emellan!! Som i allt annat nuförtiden verkar AI vara en möjlig och kanske även nödvändig lösning. Med varje ny lösning skapas dock nya problem – så man skall inte tro det blir en enkel väg fram!! Min gissning är dock att vi kommer att ha AI inom Parkinson inom en inte all avlägsen framtid. Tiden får visa.

Med denna framtidsspaning tar jag detta tillfälle i akt att önska alla våra prenumeranter underbara helgdagar och ett Gott Nytt År! Vi hörs igen nästa år!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest