5 km/timme, är den normala gånghastigheten för en gående utan funktionshinder enligt trafikverket. Det är en hastighet som kan betecknas som rask men som man inte tappar andan av. Det motsvarar ungefär 12 minuter per km. I dessa dagar med klockor och andra typer av stegmätare är det vanligt att man har en utomordentlig kontroll på hur fort, hur långt eller hur många steg etc. man rör sig. WHO rekommenderar att man skall gå 10.000 steg per dag, helst 15.000!

Detta är en mycket vedertagen sanning, dvs att man skall röra på sig men – Hur fort skall jag gå?? Spelar hastigheten en roll, lönar det sig men en rask promenad gentemot en långsam?

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Som mycket annat har detta studerats[1] och det ger intressanta upplysningar. Studien jag relaterar till sammanfattade data från 9 delstudier med totalt c:a 34.500 deltagare, varav c:a 60% var kvinnor. Åldern var 65 år eller högre och uppföljningen varade mellan 6 och 21 år efter att basdata registrerats. Gånghastigheterna hos dessa individer varierade mellan under 0,4 m/sekund (1,4 km/tim) till över 1,4 m/sek (5 km/tim). Resultatet visade att risken för att dö minskade med 12% för varje 0,1 m/sek (=0.36km/tim) ökning av gånghastigheten! För att uttrycka det på ett annat sätt; en 65 åring som går med en hastighet på 1,4 km/tim har en förväntad kvarvarande livstid på 10 år jämfört med 26 år för den som går med 5 km/timme! En ökning av gånghastigheten hade i princip samma positiva påverkan oberoende av kön, ålder, BMI, funktionellt status mm. Dvs för i princip alla individer var gånghastigheten en viktig faktor som påverkade livslängd.

Varför skulle gånghastighet kunna förutsäga förväntad livslängd? Gång kräver energi, rörelsekontroll, balans och ställer krav på flera organsystem, inklusive hjärt-, lung-, cirkulations-, nerv- och muskuloskeletala system. Gånghastighet kan betraktas som en enkel sammanfattande indikator på vitalitet eftersom den integrerar kända och okända organsystem, varav många påverkar överlevnad.

En viktig fråga är om det lönar sig att försöka förbättra sin gånghastighet, dvs träna! Svaret på detta är ett tydligt JA! Som ett exempel i denna åldersgrupp över 65 år; individer som gör en varaktig förbättring av gångförmågan kan nästan fördubbla sina möjligheter till att leva de närmaste 8 åren[2]!

Så det är bara att snöra på sig skorna, klicka igång appen och sätta igång!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest