I ett nyligen publicerat, något annorlunda och lite ”udda” fall från Japan beskrivs en 71-årig kvinnlig patient med avancerad Parkinson som vid besök hos sin läkare uppvisade försämring med påtaglig ”wearing off” dvs att medicinens verkningstid förkortats och generellt minskad effekt av sin levodopa/karbidopa medicinering. Patienten bodde på ett ålderdomshem men lades in för övervakning och kontroll av sin försämring. Under vistelsen noterades att ursprungssymtomet wearing off förbättrades men andra symtom förvärrades och nya tillkom.

Vid närmare samtal efter någon vecka på sjukhuset, framkom att patienten fram tills inläggningen, varje morgon tillsammans med sina mediciner åt en banan, drack ett glas mjölk och 100 gr yoghurt. Patienten hade fått detta dietråd från sin rumskamrat på vårdhemmet där hon bodde, som behandling mot hennes förstoppning! När patienten lades in slutade hon med bananen. Efter att man fått upplysning om frukostvanan kunde man förändra dieten och patientens tillstånd förbättrades snabbt.

När patienten lämnade sjukhuset efter mer än 15 dagars vistelse, hade man gjort lite justeringar i hennes medicinering men i övrigt var den huvudsakliga åtgärden som ledde till förbättring, utsättande av banan-frukosten!

Detta fall belyser den interaktion det finns mellan mat och upptag av levodopa – i och för sig inget nytt. Nytt kanske är att även banan tycks ha denna effekt. Annars är det ju känt att man skall vara försiktig med proteintag samtidigt med sin levodopamedicinering. Dessutom kan mat som yoghurt bidra till en långsam magtömning. Detta kan vara bra för vissa personer men för personer med Parkinsons sjukdom som redan har en långsam magtömning är det inte att rekommendera.

Varför detta råd om banan? Omogna bananer innehåller pektin, en stärkelse som kroppen inte bryter ner så snabbt. Pektin drar till sig vatten vilket gör tarmens innehåll mer trögflytande, vilket för vissa kan vara bra mot förstoppning, för andra kan ge förstoppning!!

Så en viss försiktighet för diverse råd kan väl vara på sin plats, vare sig de är från en rumskamrat, granne eller internet! Och vad gäller bananer är de klart mer intressanta som ett gott och nyttigt näringstillskott som mellanmål eller till exempel efter träning. Banan som behandling av diverse åkommor är inget att rekommendera! Vid uppföljning av denna patient efter 10 månader var hennes tillstånd fortfarande stabilt. Om det fortfarande var stabilt mellan henne och rumskamraten på hemmet förtäljer inte historien.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest