Close

januari 9, 2020

Stora Internationella Skillnader i Hur Parkinson Patienter Behandlas

Ytterligare en forskningsrapport belyser de stora skillnader som finns i hur Parkinsons sjukdom behandlas runt om i världen[1]. Här jämför man initial behandling i USA mellan 2012 till 2017 med den i England mellan 2004 till 2015. Underlaget är mycket stort med över 11.000 patienter i USA och närmare 8.000 i England.

Man kan notera många intressanta skillnader. Exempelvis antalet som får behandling är 62.4% i USA mot 78.6% i England. Bilden nedan ger en översikt av skillnaderna.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Andel av patienter (%) som startas på endera levodopa eller en dopaminagonist och hur många av dessa som avslutar sin behandling (Switchar) eller får tillägg av ytterligare medicin

Som ses i grafen startas i UK ungefär lika stor andel av patienterna med levodopa som med en dopaminagonist. I USA är det en helt annan fördelning! Där startas c:a 70% av patienterna på levodopa medan endast 21.4 % får starta sin behandling med en dopaminagonist.

Nästa fråga man ställde sig var hur stor andel av patienterna som startades på en medicin som under uppföljningstiden antingen switchades (dvs helt bytte behandling) till en annan medicin eller behövde tillägg av ytterligare behandling för sin Parkinson.

I UK byttes (switchades) c:a 9% av de som startade med levodopa jämfört med c:a 37% av de som började med en agonist, dvs c:a 4 ggr oftare behövde man helt byta behandling efter dopaminagoniststart! USA visar samma tendens när det gäller switch, men på en lägre nivå. Det är c:a 3% av levodopabehandlade patienter som switchas mot c:a 17 % av dopaminagonistbehandlade.

Slutligen kan man notera att man får en bra insikt om hur bra behandlingen är genom att titta på hur ofta man behöver lägga till en behandling till initialbehandlingen.

När man börjar behandling med en dopaminagonist läggs ytterligare en behandling till hos c:a 30% av samtliga patienter att jämföras med 25% (UK) och 12% (USA) för levodopa startade patienter.

Slutsatsen är att behandlingstradition skiljer sig markant mellan USA och UK. Det är också tydligt att för patienter som startar med en dopaminagonist så kommer man mycket oftare att behöva antingen avbryta och ändra behandlingen eller göra tillägg av ytterligare mediciner jämfört med de som startar på Levodopa. Behandlingstraditionen i Sverige liknar den i UK.

Referens

  • [1] PLoS One. 2019 Nov 22;14(11):e0225723. doi: 10.1371/journal.pone.0225723. eCollection 2019.

Vad tycker du om denna artikel? Du kan ange flera svar!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest