Close

april 17, 2019

Mjölk ökar risk för Parkinsons sjukdom enligt ny svensk studie

Mjölk vit bakgrund

Tarmen fortsätter att fascinera Parkinsonvärlden. I den svenska registerstudien “Milk, Yogurt, and Soured Milk Consumption and Risk of Parkinson’s Disease,” noterade Erika Olsson, doktorand vid Uppsala University och medarbetare[1], att det finns ett samband mellan mängden mjölk som dricks och senare uppkomst av PS. Olsson och medarbetare följde en grupp på 81.889 individer från 1997 och under närmare 14 år fram. Vid studiestart hade ingen PS. Alla deltagare hade fyllt i frågeformulär om deras diet och övriga matvanor. Vid studiens slut hade 1251 personer fått diagnosen PS. När man jämförde matvanor hos gruppen med eller utan PS fann man att de som drack 40 ml mjölk eller mer per dag hade en ökad risk för att utveckla PS. Risken var också “mjölkdos” relaterad:

Mängd mjölk ml/dag Procentuell ökad risk för PS utveckling jämfört med lågt intag
0-39 0
40-159 30
160-200 25
201-400 33
Mer än 400ml 33

 

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Som kontrast till detta noterades att de som drack yoghurt filmjölk, hade ingen riskökning. Denna typ av fynd är inte nya, det har tidigare rapporterats om en koppling mellan mjölkintag och risken för utvecklingen av PS. Exempelvis så rapporterade Jiang W et al[2] att risken ökar med 17% för varje ökning av intaget med 200 gram mjölk/dag och med 13% för varje 10gr/dag ökning av ostintaget! Liknande data har visats av Hughes och medarbetare[3] som visar att intag av mjölk och mjölkprodukter tre eller fler gånger per dag ger en riskökning för PS och att den ökar ytterligare om man använder fettsnåla produkter som skummjölk!

Så Olsson studie är i sig inget nytt utan bekräftar tidigare data och tyvärr, visar att även svensk kossors mjölk, i likhet med engelska och kinesiska, ger en ökad risk för att få PS.

Frågorna hopar sig efter artiklar som denna! Varför är mjölk skadligt? Vad är det i mjölken som är skadligt? Varför är inte yoghurt skadligt? Skall socialstyrelsen rekommendera att vi slutar dricka mjölk? En möjlig förklaring till denna riskökning, som vi diskuterat i tidigare artiklar, är att mjölk innehåller rester av bekämpningsmedel. Vi vet att de är långlivade, kan ge upphov till PS och det är redan visat att i komjölken kan de små mängder som kossan får i sig koncentreras. Det är dock mycket små mängder och endast genom ett regelbundet och högt intag ger de skada. Om detta är förklaringen så måste det också vara så att när man processar mjölk till yoghurt och filmjölk, så renar man bort eller förstör dessa ämnen. En annan möjlighet är att mjölk i sig ger upphov till någon form av reaktion i tarmen som främjar utvecklingen av PS. Likaledes att kulturerna i yoghurt, filmjölk är skyddande eller nyttiga!!

Det är svårt att rekommendera att man slutar dricka mjölk eftersom det är en viktig proteinkälla och mycket viktig som kalciumkälla, och ger oss även fosfor, vitamin B12 och riboflavin. Mjölk är dessutom berikat med vitamin D, som många svenskar får i sig för lite av. I nuläget kan man kanske har följande uppfattning om hur man skall tänka:

Har man en ärftlighet för PS så skall man försöka hålla nere sitt mjölkintag. Högst två intag per dag och under 40 ml…Det blir en skvätt till kaffet!!

För övriga som inte har ärftlighet så är det inte klart vad man skall rekommendera. Som mycket annat i livet; Undvik överdrifter. Och för alla – undvik de sk lågfettsprodukterna, skummjölk mm. Deras överflöd på matbutikernas hyllor i betyder tyvärr inte att de är hälsosamma!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest