Det finns en ärta som har ett mycket högt innehåll av levodopa, Mucuna pruriens (MP). Den fick sitt namn av Linné och växer framför allt i tropiska och subtropiska områden över hela världen, som Afrika, Asien, Karibien och Stillahavsöarna. Bönorna används som mat efter att de kokats men MP är också en medicinalväxt som används i årtusenden i traditionell ayurvedisk indisk medicin, under en mängd olika förhållanden. MP har undersökts för dess antidiabetiska, antimikrobiella, antioxidativa, antiepileptiska och antidepressiva egenskaper, för att nämna några!

I Parkinsonsammanhang är den intressant för att den innehåller 6–9 viktprocent levodopa och en av dess huvudsakliga medicinska användningar har varit (är) att motverka parkinsonsymtom. Det är dock viktigt att förstå mer om detta naturmedel – inklusive dess brister – innan du hoppar på ”MP-tåget”!

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Lite kort om dess kliniska bakgrund

Det publicerades redan 2004 en studie som visade på positiv effekt när patienter fick engångsdoser av MP. Men när MP gavs under längre tidsperioder, i motsats till i enstaka doser, var resultaten inte lika positiva. År 2018 genomfördes en studie där 14 patienter fick MP-pulver (erhållet från rostade MP-frön) i åtta veckor och sedan levodopa/karbidopa i åtta veckor. Sju av patienterna avbröt MP, fyra på grund av gastrointestinala biverkningar och tre på grund av försämring av motoriska symtom. Ingen som fick standardmedicin avbröt behandlingen.

Den kanske viktigaste skillnaden mellan MP och standardbehandling är att levodopa/karbidopa tabletter innehåller karbidopa. Som diskuterats tidigare här på sviktfas, verkar karbidopa genom att hämma enzymet som bryter ner levodopa. Utan karbidopa, behövs mer levodopa intas för att få samma kliniska effekt, eftersom mer av levodopan bryts ner perifert i kroppen innan det får en chans att verka i hjärnan. Om mer levodopa måste intas kan det orsaka biverkningar som illamående och mag-tarmbesvär. Med tillsats av karbidopa kan en mindre dos levodopa vara effektiv och med färre biverkningar.

Utöver detta finns det andra frågor man bör ha funderat igenom innan man överväger att pröva MP:

  • Bönan innehåller c:a 6% levodopa. Det betyder att man får i sig 94% annat. Vad är det? Finns det andra aktiva substanser? Är de nyttiga? Skadliga? Här saknas information.
  • Hur vet jag att nästa förpackning har samma innehåll som den förra? Bönorna processas, de torkas, rostas och mals. Man kan utgå ifrån att hur torkning, rostning och malning görs är mycket viktigt för slutprodukten. Kontrolleras detta?
  • Odlas bönorna med pesticider? Pesticider är något som man verkligen ska undvika, speciellt som vissa kan bidraga till utveckling av Parkinson. Det krävs/finns ingen information i innehållsdeklaration huruvida odling skett pesticidfritt!
  • Vad är stabiliteten för produkten? Levodopa är mycket känsligt för ljus, fukt och syre. En del av de nedbrytningsprodukter som kan bildas är tyvärr toxiska. Naturprodukter som dessa har ofta ett bäst före datum men det har inget med levodopa att göra utan handlar om hållbarheten som livsmedel.

Det finns delar av världen där levodopa/karbidopa tabletter inte finns eller är för dyra. I dessa områden kan tillgång till naturligt levodopa från växtkällor vara enda möjligheten till behandling för PD-patienten och det är naturligtvis positivt! Eftersom levodopa/karbidopa dosen är så viktig att få till rätt och exakt varje dag och oftast är individuellt titrerad, är det problematiskt med en källa som inte har en pålitlig och säker mängd av levodopa given vid varje dostillfälle.

Många ”naturliga” hälsokostpreparat, naturläkemedel och kosttillskott kommer ofta med påståendena som ofta är vaga och inte så enkla och tydliga som de verkar vara när man tittar närmare på dem. Det är därför viktigt att alltid undersöka noggrant och lära sig mer innan man beslutar om det är värt att pröva!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest