Vår vetenskapliga kunskap om hjärnan är begränsad, det vet de flesta som har någon gång bestämt sig för att försöka förstå den ”elektrokemiska soppan” som stundligen skapar vår verklighet. Lyckligtvis finns det hängivna forskare som intensivt studerar ämnet, och kunskapen ökar samtidigt som våra teknologiska färdigheter blir allt bättre.

Neuroteknologi är ett nytt spännande område, både utifrån ett forskningsperspektiv men även från ett behandlingsperspektiv.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

I denna artikel går vi igenom vad neuroteknologi är, dess nuvarande funktion, möjliga applikationer, dess framtida implikationer, i synnerhet för Parkinsons sjukdom (PS), samt en kort översikt på olika aktörer verksamma inom området.

Vad är neuroteknologi?

Neuroteknologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som kombinerar neurovetenskap med teknologi. Ett av målen med neuroteknologi är att utöka vår förståelse av hjärnan och olika aspekter av medvetandet, dvs. tankar, känslor, förnimmelser med mera. Med neuroteknologi avses även teknologi som är lämpad för att förbättra och/eller reparera vissa av hjärnans funktioner, vilket gör det väldigt relevant för de individer som lever med neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom (PS).

Vad händer i hjärnan när man har Parkinsons sjukdom?

Kort och koncist så orsakar Parkinsons sjukdom att neuroner i substantia nigra, en del av basala ganglierna i hjärnan, gradvis förloras. Behandlingen idag går ut på symtomlindring, främst genom ersättning av förlorat dopamin genom behandling med levodopa. Levodopa är en substans som sedan i hjärnan omvandlas till dopamin, det ämne som cellerna i substantia nigra normalt producerar.

Hur ser neuroteknologi ut idag?

Många företag idag jobbar med att utveckla apparater och redskap som kopplas nära intill eller direkt in till ett specifikt område i hjärnan. Detta är ett spännande nytt område med många utmaningar. Vissa är rätt så självklara som t.ex. de risker för komplikationer som kommer med invasiva operationer medan andra utmaningar är lite svårare att komma underfund med, som t.ex. de potentiellt moraliska implikationerna som kan komma av att ha sin hjärna och dess innehåll uppkopplat till internet. Att implantera elektriskt stimulerade elektroder i hjärnan är redan idag vanligt förekommande, exempelvis sk. DBS ”Deep Brain Stimulation”, som används vid vissa former av PS. Men den nya tekniken tar detta till ett helt annat plan.

Neuralink

Ett av företagen inom teknologivärlden är Neuralink, ett amerikanskt företag som grundades av entreprenören Elon Musk (Teslas grundare). Företagets huvudsakliga mål är s.k. neuromodulation genom i hjärnan implanterade chip. Ett chip med tusentals elektroder är tänkt att återställa och/eller förstärka hjärnans arbetsförmåga i olika avseenden, alltifrån paralys och andra rörelse hindrande sjukdomar till något som kan beskrivas som ”digital telepati”.

I slutet av augusti 2020 presenterade företaget en prototyp av en apparat. De har inlett djurförsök med grisar och videoklippet här under visar hur nervsignalerna från en gris och dess nos skickas till en dator som registrerar allt i realtid.

På företagets hemsida så beskriver de teorin bakom apparaten. De skriver att kunskapen om att elektroder och elektricitet kan aktivera muskler och nerver är lika gammal som kunskapen om elektriciteten själv och nämner de även hur detta kan potentiellt användas för Parkinsons sjukdom. Här är utdraget på engelska:

The knowledge that electric currents activate muscles and nerves is almost as old as knowledge of electricity itself. When small currents are delivered through an electrode, the changing electric field drives nearby neurons to fire one or more action potentials. By stimulating in the right temporal sequences across many electrodes, it is possible to create patterns of activity that elicit a desired sensation, for example the feel of an object in the hand or a visual image. Stimulation can also reduce or eliminate the pathological patterns of activity that occur in neurological disorders, such as reducing movement deficits in Parkinson’s disease.

Trots att företaget och teknologin befinner sig i sin barndom, så är de potentiella appliceringarna inom de kommande 5–10 åren både hoppingivande och smått kusliga.

EEG headsets

EEG, är en förkortning av elektroencefalografi som är en metod för att registrera elektrisk hjärnaktivitet. Varje gång en nervcell i din hjärna aktiveras genererar den en elektrisk signal, vilket ”headsets” med sensorer upptäcker och samlar för analys.

Företag som Bitbrain, Kernel och Neurable tillverkar icke-invasiva EEG-headsets som placeras på huvudet för att ta emot signaler från specifika delar av hjärnan för att mäta i realtid. Informationen från dessa apparater kan sedan (potentiellt) användas för att optimera olika funktioner genom bl.a. neurofeedback, artificiell intelligens med mera.

Dessa ovannämnda teknologier kallas även för ”torra EEG enheter” för att apparaten kräver varken gel eller invasiva kirurgiska ingrepp. Sensorerna placeras över specifika delar av hjärnan och samlar in data.

Framtiden?

Våra teknologiska färdigheter blir att bättre samtidigt som vår kunskap om hjärnan fortsätter att växa. Utifrån det så är det logiskt att dessa två områden möter varandra. Företagen som nämndes ovan är exempel på teknologier som befinner sig i ”barnstadiet” men som oundvikligen kommer att fortsätta förnya och expandera sina kunskaper och därmed sina produkter.

Förhoppningsvis så blir neuroteknologin så pass utvecklad att det kan användas smidigt och effektivt för att behandla olika neurologiska sjukdomar. Det blir intressant att följa denna utveckling och se vilka tillämpningarna blir.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest