Close

Daniel Seker

Daniel Seker har arbetat inom digital marknadsföring sedan 2011, mest med egna projekt men nu även på företaget Sensidose. Han har läst och läser fortfarande idéhistoria på Uppsala Universitet samt har författat ett flertal e-böcker om meditation, sinnesfrid och dylikt på sina hemsidor.

Parkinson Behandling (Medicinska, Komplementära och Framtiden)

Parkinson behandling

Parkinsons sjukdom är en svår sjukdom som i Sverige finns 20 000 personer som har fått diagnosen. Det är den näst mest vanliga neurologiska och neurodegenerativa sjukdomen som drabbar människor idag. Det som orsakar Parkinsons sjukdom är att de nervceller som ansvarar för produktionen av signalsubstansen dopamin försvinner gradvist, oftast långsamt och kontinuerligt. Symtom vid […]

Read More

Parkinsons Sjukdom (Frågor och Svar)

frågor och svar vid parkinsons

I denna artikel har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna som ställs av personer och fångas på Internets sökmotorer, om Parkinsons sjukdom. Dessa frågor, som vi möjligtvis inte har definitiva svar på, men vi försöker svara med hänsyn till det vetenskapligt underlag vi har tillgång till. Vilken typ av sjukdom är Parkinsons och är […]

Read More

Qigong och Tai Chi som Rehabiliteringsterapi för Parkinsons

Qigong och Tai Chi som Rehabiliteringsterapi för Parkinsons

Balans är väsentligt. Både fysiskt och mentalt. Försämrad balans eller instabilitet, en nyckelkomponent i det som benämns funktionell rörlighet, är en viktig egenskap hos människor med Parkinsons sjukdom (PS). Ofta fokuseras undersökningar och symtombeskrivning av individer med PS på rörlighet och eventuella gångbegränsningar. Gång är dock inte det enda av vikt, balansproblem och resulterande fall […]

Read More

Meditation: Komplementär Behandling vid Parkinson Sjukdom?

Meditation: Komplementär Behandling vid Parkinson Sjukdom?

Meditation har utövats sedan urminnes tider. Det är en metod som individer från många i världens alla hörn har använt för att lära känna sig själva och därmed uppnått själslig och psykologisk välbefinnande. Meditation är uråldrigt men inte utdaterat, snarare det motsatta. Det anses av många vara en effektiv inre metodik som kan frambringa välbehövd […]

Read More

Pin It on Pinterest