I juli 2021 nekades det japanska företaget Kyowa Kirin marknadsföringstillstånd för sitt läkemedel Nouryant (istradefylline) i EU, dvs av European Medicines Agency (EMA). I ett 344 sidor (!) långt dokument beskrivs varför[1].

Istradefylline har testats på patienter har pågått i 10-tals år och i utförts i Nord- och Sydamerika, Europa, Ryssland, Japan, m.fl. länder.

Innan vi går in på utfallet kan det vara av intresse att notera att det som i första hand använts som utvärdering av effekten var den s.k. ”Hauser dagboken”, en försöksdagbok som skrivs av patienterna. I denna dagbok skall en försöksperson identifiera om huvuddelen av en 30-minutersperiod tillbringats som antingen PÅ eller AV vad gäller behandlingens effekt. Detta görs under hela den vakna tiden specifika dagar i studierna. Totalt har 2727 patienter studerats.

EMA konstaterar i sin bedömning att 4 av totalt 8 studier har givit positivt resultat medan resterande 4 har givit negativt resultat, dvs ingen effekt. Positiv effekt visades i 2 äldre (före 2010) nordamerikanska studier och i två japanska studier. I de studierna som i huvudsak gjorts i Europa och under senare tid såg man ingen effekt. Därutöver var effektens storlek varierande och den kliniska relevansen av en så pass liten effekt, att även den effekt som sågs i de positiva studierna ifrågasättes.

Dessutom verkade det inte finnas någon skillnad i effekt mellan istradefyllindoser på 20 mg och 40 mg/dag. Man hade förväntat sig en större effekt med större dos och avsaknaden av detta är inte förklarad.

Kyowa Kirin bemötte myndigheten och presenterade en sammanslagen analys av de 4 positiva studierna som inkluderade en direkt jämförelse av både 20 mg/dag och 40 mg/dag doser för att ytterligare försvara den föreslagna doseringen och effekten. Dessutom betonade Kyowa Kirin behovet av en individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom. EMA instämmer i att ett individualiserat tillvägagångssätt vid behandling av Parkinsons sjukdom kan vara fördelaktigt men framhöll bristen på bevis för någon fördel med istradefylline 40 mg jämfört med istradefylline 20 mg i de 8 studierna och framhöll potentialen för ökade allvarliga biverkningar med den högre dosen. Så individualisering utan att kunna visa bättre effekt var man naturligtvis inte för!!

Nouryant godkändes i USA av U.S. Food and Drug Administration (FDA) 2019 för behandling av, AV episoder hos Parkinsons patienter som behandlas med karbidopa/levodopa. Det finns tillgängligt i USA som en oral tablett som ska tas dagligen.

FDA godkände Nouryant (NOURIANZ i USA) baserat på data från endast 4 kliniska prövningar på totalt 1 160 patienter. Studierna genomfördes i USA och Kanada och 2st i Japan. Ansökningen innehöll således inte data från de negativa studierna i Europa och andra delar av världen. Så nu har vi en situation där behandling med Nouryant är godkänt som en säker och effektiv behandling i USA av den amerikanska läkemedelsmyndigheten men inte anses vara en säker och effektiv behandling i Europa av den europeiska läkemedelsmyndigheten! Man kan också notera att Nouryant är godkänt i Japan sedan 2013. Substansen blir generisk redan 2024 så det är inte sannolikt att vi kommer få se produkten i Europa.

Skall vi vara tacksamma för att EMA skyddat oss eller arga för att de undanhållit en bra produkt?? Vi får trösta oss med att det är flera andra nya substanser som nu testas mot AV episoder och att till de eventuellt blir godkända läkemedel får vi hålla till godo med gamla trotjänare som levodopa och andra tillgängliga mediciner.

Referens

  • [1] https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nouryant

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest