I dessa pandemitider talas det väldigt mycket om riskgrupper, intensivvård, respiratorer med mera.

Det kan därför vara intressant att se tillbaks på tidigare pandemier för att lära sig lite mer. Det är inte trevligt att skriva om dödstal men en förståelse av detta kan vara bra för att tolka de restriktioner våra myndigheter nu går ut med.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Det närmaste vi kan komma är influenspandemin år 2009, utlöst av influensavirus A virus, H1N1 (dvs inte samma om typ som Coronaviruset). Den startade i april 2009 och varade i c:a 16 månader. Pandemin 2009 gick i två stora vågor, en första topp i juli 2009, en andra topp i november 2009. Mönstret för insjuknande och dödsfall var likadant under bägge perioderna.

Siffror från USA visar att de som smittades mest var barn och unga vuxna; 60% av laboratoriebekräftade infektioner och c:a 40% av alla sjukhusfall inträffade hos personer under 18 år. Av de som dog var cirka 90% under 65 år! Räknat per 100.000 invånare så var mortaliteten (dödligheten) störst i gruppen som var mellan 50-59 år, följt av gruppen mellan 60—69 år! Det är intressant att gruppen som var över 69 år klarade sig relativt bättre än de något yngre!! Det är sannolikt att en avgörande faktor som gjorde att gruppen över 70 år trots allt klarade sig bra under pandemin 2009 var att de hade ett kvarvarande immunskydd, antingen från tidigare influensor eller vaccinationer.

En annan bild framkommer dock om man tittar på hur det gick för de som fick intensivvård under pandemin 2009. Efter inläggning på intensivvårdsavdelning gick det klart sämst för de äldsta.

Personer mellan 70–79 år hade en 42% risk att inte komma levande ut från sjukhuset, trots intensivvårdsbehandling. Denna risk var c:a 10% högre jämfört med åldersgruppen mellan 40-70 år.

Således, det var färre smittade i de höga åldersgrupperna, risken för död var generellt lägre än för de yngre åldersgrupperna. Men av de som smittades och hamnade på intensivvårdsavdelning, var risken för död avsevärt större även om de fick intensivvård!

Vilka var de riskfaktorer som var vanligare hos de som dog jämfört med de som överlevde?

Äldre som avled, hade signifikant oftare av kroniska lungsjukdomar (speciellt kronisk obstruktiv lungsjukdom), kroniska hjärtsjukdomar, immunosuppressiva tillstånd (främst tumörer, organtransplantation eller kronisk behandling med immunosuppressiva läkemedel), kroniska neurologiska sjukdomar och (Stroke, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och demens).

För den normala influensa som kommer varje år (dvs inte pandemier) räknar man med att mer än 95% av dödligheten finns hos personer som är över 65 år; den som är över 85 år har 32 gånger större risk för död jämfört med den som är 60–65 år gammal!

Effekten av vaccinering hos äldre är tyvärr osäker, ju yngre man är desto säkrare att man får ett bra svar på vaccination. Trots detta har man visat att vaccination mot säsongsinfluensa hos de äldre minskar sannolikheten för sjukhusinläggning med 27% och sannolikhet för död med 50%.

Så det är förståeligt att vaccination för alla som är över 65 är viktigt och att det erbjuds gratis av samhället till alla 65-plussare!!

Utan vaccin som skydd och utan anti-virala medel är vi egentligen maktlösa! Då gäller det att följa Folkhälsomyndighetens råd om ”social isolering” för alla äldre och högriskgrupper. Vi får förbereda oss på att detta tillstånd kan vara mycket länge; tills vi får ett vaccin eller tills en stor del av befolkningen genom naturlig smittspridning blivit immuna. Här gäller att ”Hålla sig borta och hålla sig frisk!”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest