En sommar för några år sedan när jag befinner mig på det enkla torpet, ett par timmars bilväg från hemmet, ringer telefonen och ett av barnen (vuxet obs) berättar att han är sjuk. Helt plötsligt har han feber, alldeles röd i ansiktet, svettningar, hjärtklappning och det pirrar som kolsyrat vatten över hela kroppen. När situationen lugnat sig visar det sig att han av misstag tagit en brustablett med nikotinsyra (Vitamin B3), istället för en brustablett med C-vitamin.  Jag har själv testat nikotinsyra en enda gång (det var därför den fanns hemma) och fick då exakt samma reaktion. Reaktionen är ofarlig och försvinner av sig själv på mellan 30 minuter till en timme. Så denna akuta händelse löste sig själv och man kan väl dra slutsatsen att det är viktigt att läsa på förpackningen vad man stoppar i sig…

Nikotinsyra var för länge sedan ett vanligt lipidsänkande läkemedel som idag ersatts av andra läkemedel.  Vitamin B3 eller Niacin, behövs för att bryta ner fett, kolhydrater och protein. Vitaminet bidrar också till att hålla nervsystemet fungerande och huden frisk. Niacin finns som två former: nikotinsyra och nikotinamid. Båda formerna finns naturligt i maten.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Det har länge diskuterats om niacin kan göra nytta vid Parkinsons sjukdom(PS) och nyligen publicerades en vetenskaplig studie som belyser detta[1]. Studieförfattarna förklarar att tidigare forskning har visat att personer med PS har lägre vitamin B3 -nivåer jämfört med kontroller. ”Det kan vara relaterat till karbidopa-interaktion, bristande tryptofanmetabolism och påfrestningar från nattsömn”, tillägger de.

I denna studie testade de huruvida patienter med PS som får vitamin B3-tillskott under ett år, utöver det B3 som finns i kosten, har någon mätbar effekt. Initialt fick patienterna (kvinnor = 15; män = 32; medelålderålder, 62 år) en 3-månaders dubbelblindad behandling, där deltagarna randomiserades till placebo (n = 16) eller en gång dagligen en tablett med långsamt frisättande (slow release) niacin på antingen 100 mg (n = 15) eller 250 mg (n = 15).

Efter 3-månaders testet, bytte placebo- och 100 mg-grupperna till 250 mg niacin med långsam frisättning under 12 månader, medan deltagare som redan tog 250 mg fortsatte att göra det under 9 ytterligare så samtliga hade 12 månaders behandlingstid med 250 mg dosen.

Deltagarna bedömdes med avseende på det primära resultatet av Unified Parkinsons sjukdomsklassificeringsskala (UPDRS) III (motor), med sekundära resultat av kognitiv funktion och ett flertal andra parametrar.

42 patienter slutförde försöket.  Man jämförde utfallet hos dessa 42 patienter med ett historiskt resultat. Dvs, baserat på historiska data förväntar man sig att denna grupp av patienter skulle visa en försämring med 5.5 poäng på 12 månader.  Resultat visade sig tvärtom,  med niacinbehandling fick man en förbättring med 3.5 poäng. Tre-månaders data var inte lika positiva vilket inte är förvånande eftersom det är förväntat att en eventuell effekt av ett vitamin behöver tid för att synas.

Dessutom förbättrades flera sekundära utfallsmått under tolvmånadersperioden: Storleken på handskrift ökade, upplevelsen av trötthet minskade, humöret förbättrades bland annat.

Kvaliteten på nattsömnen förblev densamma, även om det observerades en trend i minskningen av antalet nattliga uppvaknanden.

Det som kanske är mest tilltalande i dessa resultat är, enligt studieförfattarna, att de antyder att niacin har potential att sakta sjukdomsförloppet. Det vore bra med något som påverkar sjukdomens utveckling, men man kan inte helt säkert dra denna slutsats med hänsyn till hur studien gjordes. Det där med historiska kontroller är en vansklig metod. Det som gällde för 10 år sedan kan man inte vara säker på är giltigt idag!!

Hur var det då med biverkningar? Ni vet ju nu att nikotinsyra har en del påtagliga biverkningar. 80% av patienterna i 100 mg gruppen upplevde den typiska rodnaden gentemot endast 5% i 250 mg gruppen. Symtomen varade i upp till 45 minuter. Varför det är färre som reagerar i 250 mg gruppen ges ingen förklaring till.

Kan det vara värt att pröva vitamin B3? Ja, varför inte. Men det kanske är klokt att börja med en provförpackning eller i alla fall inte köpa på sig ett lager. Det är viktigt att vara förberedd på och se om man kan acceptera den förväntade rodnaden och andra symtomen nikotinsyran ger. Och mycket viktigt, se till att make/maka, barn och barnbarn inte tar tabletterna av misstag. Lite extra vitaminer skadar inte men det kan verkligen vara obehagligt!

Referens

  • [1] Chong R, Wakade C, Seamon M, Giri B, Morgan J, Purohit S. Niacin enhancement for Parkinson’s disease: an effectiveness trial. Front Aging Neurosci. Published online June 17, 2021. doi:10.3389/fnagi.2021.667032

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest