Balans är väsentligt.

Både fysiskt och mentalt.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Försämrad balans eller instabilitet, en nyckelkomponent i det som benämns funktionell rörlighet, är en viktig egenskap hos människor med Parkinsons sjukdom (PS). Ofta fokuseras undersökningar och symtombeskrivning av individer med PS på rörlighet och eventuella gångbegränsningar. Gång är dock inte det enda av vikt, balansproblem och resulterande fall är avgörande faktorer som till stor del bestämmer livskvalitet, sjuklighet och mortalitet hos individer med PS. Studier har visat att cirka 60% av PS-drabbade människor som tas in på sjukhus har haft minst ett fall under de senaste tolv månaderna.

I en nyligen genomförd meta-analys och prospektiva studier rapporteras också om förekomst av ett högt antal fall, 40-70%, även i optimalt medicinerade patienter med PS även i tidigt stadium av sjukdomen. Av resultaten är det uppenbart att balansfunktion och relaterade fall är vanliga hos individer med PS.

Under sjukdomsförloppet av Parkinsons så sker det en progressiv försämring av balansförmågan vilket inte sällan (68 % enligt en studie)[1] leder till att Parkinson drabbade ramlar omkull och skadar sig, ibland med kritiska konsekvenser.

Man kan således konstatera att förbättrad balans och gångförmåga är viktigt för att minska risken för att falla och ge förutsättningar för ett mer fysiskt aktiv liv, vilket i sin tur inte bara har positiva effekter på sjukdomen utan även förbättrar livskvaliteten och förlänger livet.

Fallande och balansförmågan blir därmed något angeläget att belysa och diskutera. Här belyser vi hur olika alternativa/komplementära behandlingsformer kan tillämpas för Parkinsons drabbade i förebyggande samt rehabiliterande syfte.

Hur kan man träna balansen?

En möjlig behandlingsform är genom fysisk träning, stretching och motion, något som nästan alltid rekommenderas som en sund livsvana. En något mer annorlunda motionsform, nämligen de låg-intensiva övningar som kallas för Qigong och Tai Chi är ett alternativ till ”vanlig” motion.

Qigong resp. Tai Chi är klassiska kinesiska tränings- och rörelse meditationsformer och har i sin fokus balans, stabilitet och koordination. Qigong är en form av terapi som använder sig utav mjuka rörelser, ljud, visualiseringar och meditativa övningar för att uppnå hälsa mellan kropp och sinne, medan Tai Chi kan betraktas som en slags derivering utav Qigong fast då med en ytterligare kampsportig tillämpning.

qigong parkinson symtom

I en tidigare artikel på Sviktfas skrev vi om hur meditation kan lindra vissa typiska symtom associerade med Parkinsons, då främst de icke-motoriska men även i vissa möjliga fall de motoriska.

Tillämpning av Qigong kan visa sig vara minst lika fruktbart som meditation när det handlar om en komplementär behandlingsform av balans, stelhet, koordination som vid Parkinsons sjukdom.

Varför Qigong och Tai Chi?

En av de stora fördelarna med Qigong och Tai Chi är att meditation och motion kombineras till en och samma aktivitet, två flugor med en smäll så att säga. Principerna bakom mindfulness (närvaro och uppmärksamhet gentemot stunden som den är) kan enkelt genomföras under med dessa låg-intensiva fysiska övningar, vilket gör det till ett intressant och attraktivt sätt att försöka bemästra vissa vanliga Parkinsons symtom.

Ännu en fördel med Qigong är den praktiska aspekten av träningen, dvs. möjligheten att kunna utföra övningarna vartsomhelst och närsomhelst utan någon slags utrustning. Det behöver heller inte kosta något. Dock så kan det vara klokt att lära sig övningarna genom en erfaren och duktig instruktör i början. Dessutom så är ju träning i grupp ofta en trevlig social verksamhet.

En ytterligare fördel som är definitivt värt att nämna, speciellt vid behandling med vissa dopaminersättande medicin, är att aerobiska träningsformer, dvs. träning som sker under längre perioder av arbete och är något ansträngande, kan förstärka effektiviteten av medicinen[2]. Qigong är ett bra exempel på en mjuk, aerobisk träningsform som man kan dra nytta av på många olika fronter och inte bara för patienter med PS.

Letar man efter ett komplementärt sätt att behandla balansproblematik och undrar hur effektivt Qigong och Tai Chi är så finns det ett par studier som visar att när det gäller allmän funktionalitet och balans så kan just Qigong och Tai Chi vara värt att testa.

Qigong och Tai Chi vid parkinsons sjukdom

Qigong och allmän symtomlindring

En av dessa studier undersökte hur träningsformen ”Health Qigong” kunde påverka patienter med PS under en 10-veckors period. Studien delade upp 54 personer med mild-måttlig Parkinson i två grupper, 28 i experimentgruppen och 26 i kontrollgruppen.

Under studiens tid så fortsatte alla använda den medicinering de hade.

Experimentgruppen fick ett schema med 60 minuters Qigong träning (10 min uppvärmning, 40 min övningar, 10 min avslappning) varje dag med en certifierad instruktör, medan kontrollgruppen enbart tog sin medicin.

Det som forskarna mätte var muskelstelhet/hårdhet, balansförmåga, stabilitet, funktionalitet och sist men inte minst hand-öga koordination på båda sidorna av kroppen.

Resultaten som forskarna framlägger är att Qigong som rehabilitering kan förbättra allmän funktionalitet, ge symtomlindring och bättre kroppskontroll hos personer med PS.

Forskarna konstaterade:

”That means Health Qigong exercises can improve body functions in PD patients with early or middle stages of PD.”

Utöver det objektiva mätbara resultatet som presenterades av denna studie så påpekar studien även att deltagarna hade gett en allmän positiv respons av effekterna av Qigong övningarna på deras sjukdom.

Tai Chi och fallande

Ett annat intressant exempel är en studie som gjordes mellan 2008-2010 i Oregon, USA. Deras frågeställning och mål med undersökningen var att utreda ifall Tai chi kunde hjälpa till förbättrad stabilitet, funktionalitet och balanskontroll hos patienter med PS.

Forskarna fokuserade även på mindfulness aspekten av Tai chi:

”Det är avsiktliga rörelser. Så varje steg du tar, är du medveten om. Vi lägger en hel del betoning på medvetenhet om rörelsen.”

Ytterligare något som studien lyfter fram är hur viktigt fallkontroll är och hur det i vissa fall kan visa sig vara en farligt för människor med svår Parkinson.

Hur gick studien till?

Studien gick ut på att 195 personer med mild till moderat Parkinsons randomiseras till tre behandlingsgrupper, varje grupp med varsin träningsform.

En grupp fick träna Tai Chi, den andra gruppen fick en stretching baserad träning medan den tredje gruppen fick styrketräning.

Respektive träning utfördes 2 gånger i veckan. Varje pass varade i 60 minuter och träningen utfördes totalt under en 24 veckors.

Vad blev resultaten?

Enligt studien så var Tai chi den mest effektiva träningsformen när det gällde mätbara förbättringar inom bland annat stabilitet och allmän funktionalitet medan stretchingträningen var den minst effektiva bland dem tre.

När det gäller fall, så fanns det ingen signifikant skillnad mellan Tai chi och styrketräning medan dessa träningsformer var tydligt bättre än stretching.

Ett ytterligare intressant fynd var att förbättring varade i ytterligare 3 månader efter man slutade med träningen.

Slutsats

Qigong och Tai Chi är bra alternativa träningsformer för den som vill ha låg-intensiv träning. Träningsformen kan med fördel utföras i hög ålder, går att utföra i princip varsomhelst och kräver inga dyra redskap.

På Sviktfas försöker vi sprida information om betydelsen av en individualiserad behandling vid Parkinsons sjukdom. En individualiserad behandling som förhoppningsvis kan inkorporera allt som gynnar dig med Parkinsons sjukdom! Ett varierat utbud av komplementär behandling ger möjlighet till alla att finna något att ta till sig.

Referenser

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest