Sensidose AB, är på väg mot börsen och blir då ett av flera mindre bolag verksamma inom Parkinsons sjukdom som är noterade på någon av de svenska eller nordiska börserna. Bland övriga noterade nordiska bolag inom Parkinsonområdet kan nämnas Irlab, Bioarctic och finska Herantis. Det som särskiljer Sensidose är dock att deras läkemedel redan idag används av många patienter medan de övriga bolagen är i ett tidigt utvecklingsstadium.

Sensidose som siktar på en notering på SpotLight Market genomför nu en nyemission av aktier och ägarspridning inför planerad börsintroduktion. Ett detaljerat prospekt och information om hur man investerar i Sensidosefinns på bolagets hemsida, se https://sensidose.se/sv/ipo/.

De börsnoterade parkinsonbolagen skiljer sig åt på många punkter och en genomgång kan vara intressant.

Om vi börjar med Sensidose, så är det enda av bolagen som har en produkt på marknaden, ett läkemedel som doseras med hjälp av en handburen doseringsapparat. Bolagets idé är att tillhandhålla en individualiserad behandling där varje patient skall få en precis och väl avvägd dos vid varje dostillfälle. Medicinens aktiva substans är en välkänd generisk substans som lindrar symtom effektivt men inte är botande. Bolaget siktar på expansion på befintliga marknader och utveckling av enklare doseringsapparat som skall möjliggöra att även patienter i tidigare faser av Parkinsons sjukdom skall få tillgång till denna behandling.

BioArctic har ingen produkt på marknaden men flera substanser under utveckling. Deras produkt är en antikropp som riktar sig mot de felveckade proteiner som karakteriserar sjukdomen patofysiologiskt. Behandling med antikroppar av denna typ är tänkta att ”tvätta bort” felaktiga proteiner och därmed stoppa sjukdomsutvecklingen. Antikroppen som var tänkt att användas vid Parkinsons sjukdom har genomgått Fas I prövning men nyligen avbröt amerikanska läkemedelsbolaget Abbvie sitt samarbete med Bioarctic, så vidareutvecklingen är för tillfället oklar.

Irlab är ett Göteborgs baserat forskningsbolag som har flera substanser i olika stadier av utveckling för behandling av symtom och biverkningar vid Parkinsons sjukdom, exempelvis mot psykos, fall, överrörlighet och demens. Bolaget har ingen produkt på marknaden och åtskilliga studier återstår för att Irlabs läkemedelskandidater skall kunna nå marknaden.

Slutligen har vi Herantis, det finska bolaget som kanske är det mest innovativa men också svåraste projektet av alla. Man har utvecklat små molekyler och proteiner som har som målsättning att läka nervskadan som orsakar Parkinsons sjukdom. I en nyligen avslutad studie studerades effekten av att droppa proteinet direkt ner till det drabbade området i hjärnan med hjälp av pumpar. I en vidareutveckling av detta projekt har man utvecklat peptider som man hoppas skall göra detsamma som det stora proteinet men tillförs via en nässpray istället för infusion till hjärnan. Detta projekt är ännu i sin linda och det som bolaget troligen kommer gå vidare med.

För transparens vill jag be er notera att undertecknad är VD på Sensidose och jag ger inga rekommendationer när det gäller investeringar. Urvalet av bolag här gör inte anspråk på att vara fullständigt eller djuplodande utan att ge en översiktlig bild av vad några bolag gör. Men det är roligt att följa de olika bolagen och hur det skall gå för deras produkter, bolag och patienter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest