Vad som orsakar Parkinsons sjukdom är en gåta som än så länge förblir olöst trots att kunskapen om sjukdomen ökar dag för dag. Till exempel så har numera ett flertal mutationer upptäckts som orsakar eller i alla fall påtagligt ökar risk för sjukdomen. Trots denna mångfald av genetisk information är det svårt att från denna kunskap förstå vad som är den mer generella orsaken till sjukdomen.  Sedan tidigare är det känt att olika substanser med toxisk inverkan, såsom vissa ogräsbekämpningsmedel, också kan ge upphov till sjukdomen. Dessa har en direkt skada på de känsliga nervcellerna i substanstia nigra, vilket ger brist på levodopa, där den behövs.

Nyligen rapporterades ett annorlunda och intressant fall av Parkinsonism från Saudiarabien[1]. Det angränsar till kunskapen ovan om toxiska substanser och visar känsligheten för olika toxiner hos dessa celler.

Patienten, en kvinna 30 år gammal, blev intagen akut med plötsligt synbortfall och symtom på hjärnpåverkan (förändrad medvetenhetsgrad, förvirring, apati mm) och svårt att röra sig. Initialt ställdes diagnosen encephalopati (dvs hjärnpåverkan utan specifik orsak) och inflammation i synnerven. Patienten lades in på intensiven och intuberades. Man misstänkte en autoimmun sjukdom och behandlade med kortison och immunglobuliner utan resultat. Alla blodprover var normala men på magnetröntgen sågs en skada i det område som påverkas vid Parkinsons sjukdom samt kring synnerven. Patienten var rörelsefattig, hade dålig syn och var fortsatt apatisk när hon kom till ett rehabcenter. Vad är då orsaken till denna tragedi?

Patienten drev innan hon insjuknade en egen liten rörelse i hemmet med parfymtillverkning. Företaget gick mycket bra och för att öka sin produktion av parfym hade hon börjat tillverka större partier av parfym, fortfarande i hemmet. Men eftersom det var i det landet det nu var, hade hon svårt att få tag alkohol och hade då börjat använda metanol från olika lokala källor. Det är ett känt faktum att metanol kan orsaka synskador men detta fall är unikt på så sätt att patienten aldrig druckit alkohol, vilket är det vanligaste sättet för att bli metanolförgiftad, dvs man dricker metanol istället för etanol! Omedveten om riskerna med metanol, andades hon in stora mängder metanol under sin parfymtillverkning och fick akut svåra toxiska komplikationer som ledde till partiell blindhet och parkinsonism. Hennes rörelsebesvär förbättrades av levodopabehandling men synskadan är sannolikt permanent och svår att behandla.

För de kemiintresserade kan förklaras att alkoholdehydrogenas, som bryter ned alkohol, även bryter ned metanol men då bildas formaldehyd, en mycket giftig substans som beroende på mängd ger akut skada vid stor exponering eller en gradvis uppkommen skada efter lång tids exponering av små mängder! I cellerna är det våra mitokondrier, energifabrikerna, som främst tar skada av formaldehyden.

Så alla ni som läst så här långt – håller er till ren alkohol, (etanol), men i måttliga mängder och den intages med fördel genom sväljning!

God Jul och Gott Nytt År från oss på Sviktfas!

Referens

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9083388/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest