Fekal mikrobiota-transplantation (FMT) är en teknik där tarmbakterier överförs från en frisk donator till en patient, med det primära målet att introducera – eller återställa – en stabil och ”frisk” mikrobiell tarmflora. Parkinsons sjukdom (PS) kännetecknas bl.a. av gastrointestinal dysfunktion, speciellt förstoppning, som drabbar upp till 80% av -patienterna. Förstoppningen föregår ofta uppkomsten av andra Parkinson symtom med flera år. Det finns därför ett stort intresse för tarmen och tarmfloran inom området.

FMT eller faeces transplantation är en lite omaka behandling men används i andra områden, framförallt vid återkommande tarminfektioner med bakterien Clostridium difficile. I randomiserade studier har man där visat att en behandling med FMT (tillsammans med annan behandling) ger 81% läkning gentemot endast c:a 25% hos en kontrollgrupp som inte får FMT. Så det är tveklöst en effektiv behandling mot denna sjukdom.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Det har under senare år rapporterats behandlingsförsök med FMT även vid Parkinsons sjukdom. Som ett exempel på detta så har man i en studie behandlat 6 patienter med FMT infört via koloskopi[1]. Patienterna följdes därefter upp vad gäller olika symtom och motorik. Vid 1 månadskontroll hade 5 av 6 patienter förbättras och för en del kvarstod förbättringen ända upp till 6 månader. I en liknande studie[2] där 10 patienter fick FMT via koloskopi hade man också positiva resultat. Samtliga patienter ansåg sig förbättrade på flera parametrar i fyra månader och två patienter rapporterade en förbättring som varade i hela 24 månader (efter en behandling)! Biverkningarna till proceduren får anses som milda, främst diarréer, buksmärta och flatulens.

Det finns en hel del att kommentera kring denna typ av behandling.

Tarmfloran vid PS är ofta förändrad så tankegången att ”normalisera” den är tilltalande. Vidare, att man kan få effekt som är så långvarig av en enda eller vid behov ett par behandlingar är också tilltalande samt att man även ser effekt på symtom som oro, ångest, depression och sömnkvalitén understryker tarmens betydelse för välbefinnande!

Men… samtidigt måste man tolka resultaten med stor försiktighet. Studierna har ofta ingen kontrollgrupp, dvs alla patienter har fått aktiv behandling och är medvetna om detta. Med tanke på att det är en något omaka behandling kan man utgå ifrån att de som vill deltaga i denna behandlingsstudie har en positiv inställning till detta och att placeboeffekten kan vara stor, mycket stor. En annan viktig faktor är att det man ger, FMT, inte är en standardiserad ”produkt” utan kommer färskpreparerad från en ”frisk” individ. Det är inte helt enkelt att ge samma produkt till många mottagare med andra ord. De finns därför mycket att göra inom detta område och man kan förvänta sig att det kommer ske en utveckling av produkter men att det kan ta lång tid.

Min egen erfarenhet av FMT kommer från hundvärlden. Jag har en bekant vars hund av och till får mag-tarmbesvär, något som är relativt vanligt i vissa hundraser. Matte tar då sin hund till stallet och låter hunden äta det hästarna lämnar efter sig. Och det fungerar. Efter några vändor är hunden bra igen! Och det bästa med detta är att alla blir nöjda och glada- både hund och hundägare!!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest