I dagarna har EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) publicerat sitt utlåtande angående risken för allvarliga biverkningar, ffa koagulationsrubbningar/blodpropp som kan leda till dödsfall. Vi har tyvärr inte fått alla detaljer från EMA:s diskussion men i sitt utlåtande konstaterar EMA att fördelarna överväger gentemot riskerna även om det inte går att utesluta att det kan finnas ett samband.

Det kan vara av intresse att titta på siffrorna och även om vi inte har detaljer och därför tvingas gissa, ger det en uppfattning om hur EMA kan ha diskuterat.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Vaccinet har använts i c:a 18 miljoner doser. Det har varit 9 dödsfall relaterade till koagulationsrubbning och blodpropp. De flesta har varit hos personer under 50 år och i de flesta fallen hos kvinnor.

Vi utgår från att det är 15 miljoner individer som vaccinerats eftersom vaccinet skall ges i två doser. I den åldersgruppen, dvs under 70 år är risken att dö av Covid-19 i Sverige inte obetydlig. Den är 0.1% dvs 1 av 1000 infekterade enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Vi vet inte hur många som är vaccinerade av AZ vaccinet i åldersgruppen 0–69, vi får gissa.
Om vi utgår från att 15 miljoner är vaccinerade och antar att 80% är av personerna som vaccinerats är över 70år och 20% under 70 år. Detta är en ren gissning men ger oss möjlighet att räkna. 20% av 15 miljoner = 3 miljoner. Sedan antar vi att 50% av dem är kvinnor, dvs i den relevanta åldersgruppen är 1.5 miljoner vaccinerade kvinnor.

Risken för död i koagulationsrubbningar/blodpropp för kvinnor är 9/1.5 miljoner eller 0,0006% eller 1 på 167.000 vaccinerade kvinnor. Det är således 167 gånger större risk att dö av Covid-19 infektion (om man får infektionen) än av vaccineringen. Detta ger en ungefärlig skattning av risk.

Här kan man också då räkna det som kallas för NNT, Number Needed to Treat, dvs hur många måste man vaccinera för att rädda en person från Covid-19 död. Om vi antar att vaccinet har en 95% effektivitet, dvs det skyddar till 95% mot att en smittad person dör i Covid-19 så måste 1053 personer vaccineras för att förhindra ett dödsfall i Covid-19.

Så 1053 vaccinationer räddar ett liv och 167.000 vaccinationer kostar ett liv…Men det bör tilläggas, vi vaccinerar ju friska personer.

Skönt att man slipper ta detta beslut!!!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest