I detta inlägg skall vi titta närmare på hur vitamin B6 interagerar med vanliga Parkinsonmediciner. Det blir en del biokemi som jag hoppas ni kan ta er igenom.

Den vanligaste behandlingen av Parkinson är mediciner som innehåller levodopa. Levodopa är ett förstadium till det ämne som saknas vid Parkinson, dopamin.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Levodopa måste omvandlas till dopamin för att vara aktivt. Denna omvandling sker med hjälp av ett enzym, decarboxylase, som sköter om att levodopa blir dopamin. Det är dock så att det är inne i hjärnan som dopamin saknas och inte ute i kroppen. Mycket dopamin i kroppen, dvs utanför hjärnan leder till biverkningar, främst illamående och kräkningar. Redan 1974 började man kombinera levodopa med en hämmare som blockerar decarboxylaset i periferin, dvs utanför hjärnan. Hämmaren kan inte ta sig in till hjärnan där vi vill att förvandlingen av levodopa till dopamin skall ske. Det kan dock levodopa, så genom att ha en hämmare i periferin slipper vi en del biverkningar samtidigt som mer levodopa finns tillgängligt i hjärnan för att bli dopamin. Denna kombination av levodopa och en dekarboxylashämmare är idag standard för all levodopabehandling, oavsett vilken man använder.

Hur fungerar då dessa hämmare av dekarboxylaset? De binder sig till Vitamin B6!

Vitamin B6 är en nödvändig så kallad Co-faktor för att hämningen av dekarboxylaset skall fungera. När vitamin-B6 tas bort av hämmaren (binds till hämmaren), är det inte tillgängligt för dekarboxylaset, som därför inte fungerar och vi slipper omvandlingen av levodopa till dopamin i periferin, dvs slipper biverkningar som kommer av dopamin i periferin.

Här behöver vi upprätthålla balans! Vi behöver ”ta bort” vitamin B6 i periferin för att slippa levodopa (dopamin-) biverkningar samtidigt som vi behöver vitamin B6 för en rad andra funktioner. Det kan här tilläggas att vitamin B6 är ett s.k. essentiellt vitamin, det måste tillföras, vi kan inte tillverka det själva. Vi får det normalt genom kosten och det brukar vara tillräckligt vid en ”fullgod” kost. Detta behov av balans kan lätt ruckas t.ex. om man intar alldeles för stora mängder vitamin B6, t.ex. genom kosttillskott. Då finns risk att man får sämre effekt av sin levodopabehandling och eventuellt mer biverkningar. Detta eftersom vi har mer vitamin B6 i periferin, vilket medför att det finns mer aktivt dekarboxylas (som nu får vitamin B6 för sin aktivering), vilket i sin tur leder till att en större andel av levodopa kommer att omvandlas till dopamin i periferin istället för i hjärnan. Och dopamin i periferin kan som sagt ge biverkningar… och tvärtom, om man får för låg halt av vitamin B6, kan detta leda till bristsymptom, exempelvis kramper och blodbrist! Det är således en balansgång som inte alltid är lätt att kontrollera!

Detta är ett område där man som patient skall avstå från att experimentera. Det är enklare att kontrollera sin vitamin B6 nivå med ett blodprov. Den bör ligga inom normalområdet och om den skall korrigeras så bör man göra det tillsammans med sin läkare eftersom det kan krävas att även levodopabehandlingen behöver korrigeras. Man behöver en rätt och noggrant inställd levodopados och en rätt och noggrant inställd vitamin B6 dos!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest