Som tidigare noterats på sviktfas.se så tyder epidemiologiska studier på ett samband mellan cigarrettrökning och minskad risk för att utveckla Parkinsons sjukdom (PS). Att detta samband är starkt framkommer även när man utvärderar antal cigarretter/dag och risk för PS. Ju mer man röker – desto lägre risk. Rökare som förbrukar omkring 20 cigarretter per dag minskar risken med c:a 60%. Man behöver inte röka får att få denna effekt utan liknande data har visats för snusare och användare av tuggtobak.

Ytterligare har man har även undersökt rökningens roll hos identiska tvillingar, då hittar man återigen ett tydligt samband. Hos tvillingen som röker finner man lägre förekomst av PS gentemot den ickerökande tvillingen. I fall där bägge varit rökare ser man en lägre förekomst hos den av tvillingarna som rökte mer.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Till och med passiv rökning, dvs när en ickerökare får i sig tobaksrök från en annan rökare, minskas risken för att utveckla PS!

En viktig komponent i tobaksrök är nikotin som sannolikt är den aktiva substansen som förhindrar uppkomsten av PS. Den naturliga frågan som uppkommer är; Kan vi använda nikotinet som en behandling för att skydda kvarvarande dopaminproducerande nervceller?

Nikotin har testats i djurstudier och har visat positiva effekter där. I kliniska prövningar där man undersöker nikotinets effekt som behandling av PS, antingen givet som nikotintuggummi eller nikotinplåster, har däremot givit kontroversiella resultat. Studierna har dock varit relativt små och kanske inte varat tillräckligt länge för att nå resultat. Och för att få effekt krävs sannolikt att det finns ett stort antal kvarvarande dopaminproducerande celler att påverka. Dvs man skall inte förvänta sig effekt på patienter i sent stadium.

Tobaksrökning som behandling är dock förknippat med otaliga biverkningar, andra risker och är inget som rekommenderas. Det samma gäller även nikotin i tuggummin och plåster som ofta ger illamående, kräkningar och yrsel. Ett alternativ till ovanstående är att få sig nikotin från naturliga källor via kosten. Nikotin finns framförallt i potatis, paprika (röd, grön och gul) och tomater! Även om mängderna inte kan jämföras med vad man får i sig via rökning så har intag av dessa även kunnat visa sig vara förebyggande, framför allt paprika. En daglig portion av paprika (som innehåller mest nikotin av dessa grönsaker) halverade risken för att utveckla PS!!

“Ät mycket grönsaker, frukt och bär! Välj gärna grova grönsaker som rotfrukter, vitkål, blomkål, broccoli, bönor och lök” skriver livsmedelsverket på sin hemsida. Jag skulle föreslå att istället för “Ett äpple om dagen..” man slår ett slag för “En portion av paprika, tomater och potatis om dagen”! Det är en nyttig, enkel och effektiv metod för att få i sig nikotinet!!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest