CNN rapporterade nyligen att kaféer i Kalifornien i en nära framtid kan behöva sätta på en varningstext på muggarna till sina morgonsugna javakunder. Anledningen är att staten har en lista på kemikalier som kan orsaka cancer, och en av dessa kemikalier, akrylamid bildas när kaffe rostas.

En första stämning i detta ärende skickades in redan 2010 av den ideella organisationen ”Council for Education and Research on Toxics” och den anklagar flera av de kända kedjorna som säljer kaffe för att inte ha tydlig varningstext på sitt kaffe om att drycken kan innehålla akrylamid. Utöver detta så skall varningstexten förklara varför akrylamid kan vara farligt. Skrämmande kan tyckas eller vad säger vi som lever i ett land som är det fjärde bland de mest kaffedrickande i världen!

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Varför denna plötsliga oro för akrylamid? I en stor studie 2012 visades att akrylamidintag hos gnagare ger en ökad cancerrisk[1]. Dock bör det noteras att man behöver dricka 2000 koppar kaffe OM DAGEN för att komma upp i en mängd som motsvarar den mängd gnagarna fick varje dag.

är kaffe skadligt eller nyttigt?

Hälsoeffekter av kaffe. Vad vet vi?

Vetenskapen angående hälsoeffekter av kaffe sammanfattades nyligen i två artiklar[2][3]. Data från över 200 studier har sammanvägts och man noterar ett tydligt och statistiskt signifikant positivt samband mellan konsumtion och vissa utfall. Och man kan också kvantifiera hur mycket som behövs –  den största relativa riskreduktion fås vid intag av tre till fyra koppar om dagen jämfört med ingen kaffekonsumtion alls, minskar all orsak till plötslig död med 17%, död i hjärtkärlssjukdom med 19% och annan risk för kardiovaskulär sjukdom med 15%. Jämför man hög mot låg konsumtion så noterades en 18% lägre risk för cancer till höga ”dosens” fördel.

Kaffedrickning var också förenat med en lägre risk för neurologiska, metaboliska (diabetes typ 2) och leversjukdomar.

Graviditet var dock undantaget där höga kontra låga / inget kaffe intag var förknippat med låg födelsevikt, prematur (för tidig) födsel och högre frekvens av spontana aborter.

Det fanns också en koppling mellan kaffedrickande och risk för fraktur hos kvinnor men inte hos män.

Kaffe och Parkinsons Sjukdom

Studierna visar genomgående att kaffeintag ger en lägre risk för att insjukna i Parkinsons sjukdom, oavsett antal kaffekoppar som drivs. Intressant så var denna fördel av kaffeintag inte påvisbar efter intag av koffeinfritt kaffe. Riskreducering för insjuknande i Parkinsons sjukdom hos de som intog största mängd kaffe (4-5 koppar per dag) var 25% för män och hela 40% hos kvinnor. Att dricka 1-2 koppar per dag gav ingen eller liten effekt men vid 3 koppar kaffe eller mer fanns en tydlig effekt oavsett kön.

mindre chans för parkinson med kaffe

Av intresse är också att studierna visar en liknande skyddande effekt av att dricka te och intressant – även för rökning.

På negativa sidan, dvs en ökad risk för Parkinson, föreligger om man finns om man blivit utsatt för hög exponering av tungmetaller eller olika toxiner, speciellt s.k. pesticider.

De flesta av effekterna av kaffe bygger på antagandet att kaffe kan ha antioxidant- och antiinflammatoriska effekt som på lång sikt kan ge skydd mot subklinisk inflammation och kroniska sjukdomar. Experimentella modeller och studier på människor har visat, om än med vissa ibland motsägelsefulla resultat, en minskning av inflammatoriska markörer, såsom bl.a. interleukin 6, tumörnekrosfaktor-a och  interferon-y. Huvudkomponenterna i kaffe som har sådana effekter är fenolföreningar, koffein, diterpener, trigonellin och melanoidiner.

Sammanfattningsvis

Forskningen visar att kaffeintag på 4-5 koppar per dag med stor sannolikhet minskar risken för insjuknande i bröst-, kolorektal- och kolon-, endometrial- och prostatacancer, kranskärlssjukdom, stroke, hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och typ 2-diabetes.

  • [1] National Institutes of Health, Public Health Service, NTP TR 575, NIH Publication No. 12-5917
  • [2] Grosso et al. Coffee, Caffeine, and Health Outcomes: An Umbrella Review, Annual Review of Nutrition, Vol. 37:131-156
  • [3] Poole, et al. Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses of multiple health outcomes, BMJ. 2017; 359: j5024.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest