Vi tar i denna artikel ett litet stickspår från att främst titta på sambandet mellan pesticider (bekämpningsmedel) och neurologiska sjukdomar för att titta närmare på en nyligen publicerad studie angående ett eventuellt samband mellan ekologisk mat och cancerförekomst [1] För att mat i USA skall klassas som organisk/ekologisk skall det ha producerats utan syntetisk gödsel, utan pesticider och får inte vara genmodifierat.

I denna studie ställde man frågan om organisk föda, dvs mat som med stor sannolikhet innehåller mindre rester av bekämpningsmedel, påverkar risken för att senare utveckla cancer. I studien följde man närmare 70.000 vuxna personer i Frankrike och noterade deras intag av mat, speciellt sk organisk mat. Man studerade i detalj 16 livsmedel och deltagarna noterade hur ofta de åt detta, aldrig, ibland eller oftast. På bas av detta fick man en poäng mellan 0-32, på en ”organiskt matintagsskala”. Man noterade även studiedeltagarnas yrke, vitaminintag, inkomst, vikt mm. Studien pågick i 7 år, i snitt följdes deltagarna i 4.5 år.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

25% mindre chans av utveckling av cancer om du äter ekologiskt

Medelåldern vid studiestart var 44 år och under studietiden noterades totalt 1340 fall av cancer. Gruppen som hade högst intag av organisk mat hade en 25% minskning av risken för cancerutveckling jämfört med gruppen om hade lägst intag. Minskningen gällde speciellt för bröstcancer och non-Hodgkin lymphom. För andra cancerformer var resultaten inte lika säkra. Slutsatsen var att det kan finnas ett samband och ytterligare studier är viktiga.

Fyndet är i sig inte uppseendeväckande, man behöver inte vara vetenskapsman för att förstå att en kemikalie som dödar en levande organism, med stor sannolikhet kommer ha en effekt även på andra varelser. Bipopulationen som hotas av växtpesticider är ett exempel på detta. En viktig faktor att ta hänsyn till i dessa studier är att de som äter organisk mat, mycket väl kan leva hälsosammare än andra på många sätt, exempelvis, sporta mera, dricker mindre alkohol, väger mindre, röker mindre med mera. I beräkningarna har man tagit hänsyn till sådana faktorer när man räknat fram resultatet. En annan viktig faktor är att cancer har ett multifaktoriellt ursprung. Det krävs flera samverkande faktorer och genetiken spelar också en viktig roll för sjukdomsuppkomst. Även om det är en minskning i denna grupp så är den inte skyddad mot all cancer.

En rekommendation om att försöka äta obesprutad mat är en enkel åtgärd för att i alla fall delvis kunna minska sitt intag av pesticider och sannolikt då cancerrisk. I detta sammanhang bör man nämna att en av de mest besprutade grödorna är vindruvor. Så det vin och därmed vinälskare får i sig, är sannolikt en av de större källorna till intag av pesticider.

Mer om detta i ett senare artikel.

Referenser

[1] Association of Frequency of Organic Food Consumption With Cancer Risk Findings From the NutriNet-Santé Prospective Cohort Study” publicerad i JAMA Intern Med. 2018;178(12):1597-1606. doi:10.1001/jamainternmed.2018.4357.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest