Close

Bekämpningsmedel

Glyfosat, Ogräs och Parkinson

Glyfosat är den vanligaste växtskyddskemikalien i Sverige. Den finns i ett flertal produkter där kanske Round-up är det mest kända varunamnet. I Sverige uppskattas att det används mellan 6-700 ton årligen. I Sverige är det förbjudet att spruta glyfosat på grödor under växtperioden. Svenska odlare får använda glyfosat före sådd och efter skörd. Glyfosat hämmar […]

Read More

Ekologisk mat och förekomst av cancer

cancer och organisk mat

Vi tar i denna artikel ett litet stickspår från att främst titta på sambandet mellan pesticider (bekämpningsmedel) och neurologiska sjukdomar för att titta närmare på en nyligen publicerad studie angående ett eventuellt samband mellan ekologisk mat och cancerförekomst [1] För att mat i USA skall klassas som organisk/ekologisk skall det ha producerats utan syntetisk gödsel, […]

Read More

Parkinson och Ogräsmedel (Fallet Paraquat)

Parkinson och ogräsmedel-fallet paraquat

Detta är den andra artikeln som belyser risken att utveckla Parkinsons sjukdom efter exponering av olika bekämpningsmedel (förra artikeln handlade om heptachlor). I denna artikel tittar vi närmare på paraquat där handelsnamnet Gramaxone är det vanligaste förekommande. Paraquat produceras idag främst i Kina där ett flertal företag bidrar till landets totala produktion på över 100.000 […]

Read More

Bekämpningsmedel och Parkinsons Sjukdom (Fallet Heptachlor)

Bekämpningsmedel och Parkinsons sjukdom. Fallet Heptachlor.

Det finns en  betydande mängd information som visar på ett samband mellan exponering för olika växtbekämpningsmedel och förekomst av Parkinsons sjukdom. Vi skall i några artiklar belysa detta. Sambanden är ofta komplexa och visar hur svårt, för att inte säga omöjligt det är för den enskilda individen att skydda sig mot exponering och risk för […]

Read More

Pin It on Pinterest