Close

augusti 13, 2020

En Smoothie om Dagen!

grön smoothie

I en relativt nyligen publicerad översiktsartikel i tidskriften International Journal of Molecular Sciences[1] diskuteras i detalj hur olika hälsotillskott, sk nutraceuticals kan bidra till att förhindra uppkomst och hämma vidareutveckling av Parkinsons sjukdom. Artikeln fokuserar på en specifik toxisk substans, peroxynitrat, och hur man kan förhindra dess uppkomst och även mildra dess effekter. Även om mycket av resonemanget är mycket teoretiskt och baserat på provrörsexperiment så är det intressant.

Grundtanken är att peroxynitrit, som är en giftig substans och dödar celler, frisläpps av celler i hjärnan och skadar de dopaminproducerande cellerna och därmed orsakar sjukdom. Författarna noterar inte mindre än 11 olika nutraceuticals som kan påverka peroxynitrat. Vilken skall man då satsa på, är de säkra och kan man blanda dem är några av de frågor som infinner sig.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Ett angreppssätt man kan ha är att koncentrera sig på en av dem. Om den är välkänd, ofarlig och tillgänglig kan det vara ett lämpligt alternativ att pröva. En sådan substans är spirulina. Spirulina har hittats hos aztekerna i Mexiko, i mat som är över 400 år gammal! Så det är ingen ny produkt! USAs Food and Drug Administration (FDA) klassificerar spirulina som Generally Recognized as Safe (GRAS). Det ger en antydan om att det generellt anses som ett säkert hälsotillskott. Idag produceras över 2000 ton globalt och c:a 30% av detta används som djurfoder! Det är en substans som allmän är känd för dess många anti-oxidativa och anti-inflammatoriska egenskaper. Den har givits till människa i olika försök och bland annat visa sig kunna vara viktreducerande, ha effekt vid för höga blodfetter, minskar kolesterol och motverkar allergisk rhinit.

Några spännande råttförsök inom Parkinsonområdet har gjorts med spirulina. I princip matas de med spirulina eller en kontrolldiet. Därefter injiceras en substans som startar utveckling av Parkinsons sjukdom. Spirulina har i två olika typer av dessa experiment visat sig vara neuroprotektivt, dvs det skyddade cellerna som producerar dopamin! Så visst är det en intressant substans.

En risk med hälsokost som spirulina är att det är svårt att kontrollera kvalitén. Det gäller dels hur mycket av den verkligt aktiva substansen de har (i spirulinas fall phycocyanobilin=PCB) och hur mycket andra farliga ämnen som finns, framför allt tungmetaller. I de tester som har gjorts har det generellt sett visat sig vara låga halter av tungmetaller men för varje enskild produkt är detta svårt att veta.

För den som vill pröva kanske följande råd kan vara av värde. Det mest praktiska och billigaste sättet att ta PCB är genom intag av hel spirulina. En matsked (cirka 10 g) spirulina förväntas ge cirka 100 mg PCB. Genom att extrapolera från djurexperiment kan man dra slutsatsen att två matskedar dagligen skulle ha antioxidant aktivitet hos människa. Denna mängd, 10 gram är dock beroende av renheten på preparatet. Det kan vara mindre, typ 1-2 gram på renare extrakt! Läs noga på förpackningen! Så varför inte starta dagen med en 10 gram spirulina “smoothie” gjord med några av sommarens härliga bär eller frukter som just nu finns i överflöd? Om man dessutom plockar bären eller frukten själv får man lite gratismotion på köpet!

Referenser

  • [1] Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 3624; doi:10.3390/ijms21103624

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest