Tidigare undersökningar i USA har visat att mellan 40–85% av patienterna använder någon form av komplementär behandling vid Parkinsons sjukdom. I Sverige har en studie visat en förekomst på ca 35%[1]. Dessa relativt höga siffror antyder att dagens farmakologiska behandling inte till fullo hanterar alla symtom och besvär patienter har.

Ett Parkinsoncenter i USA (Struthers Parkinson’s Center, Minnesota USA) rapporterade nyligen [2] om förekomsten av och vilken typ av komplementär behandling deras patienter använder.  I denna studie skickades ett frågeformulär till patienterna, där man frågade om de använde någon annan terapi, vilken och hur de uppfattade effekten av den. Av 435 patienter som svarade på enkäten hade 272 (62,5%) prövat minst en komplementär terapi och några ända upp till 8. Medeltalet för hela gruppen var 2.3 olika terapier.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

komplementär behandlingsformer vid parknison (meditation, yoga, massage, qigong)

Massage var den vanligaste terapin följt av yoga, Tai Chi, meditation och akupunktur. Massage var den vanligaste behandlingen (29,7% av patienterna), och många av dessa ansåg den effektiv (78,3%). Yoga, Tai Chi, Meditation och Akupunktur hade också använts av över 10% av patienterna. Den behandling som patienterna ansåg vara mest effektiv var meditation (85,5% ansåg detta). På frågan vad den var effektiv mot svarade patienterna följande: tänka tydligare, fokusera, stärka positiv attityd, hjälp mot ångest / nedstämdhet; minska tremor; lugnande; minska stress och minska muskelspänning. Generellt ansågs att komplementär terapi kan vara till hjälp för behandling av både motoriska och icke-motoriska symptom.

Undersökning som denna uppmärksammar oss om att patienter med Parkinsons sjukdom söker alternativa strategier för att hantera sin sjukdom och att dessa behandlingar tycks hjälpa. De symptom som patienter framförallt söker behandling för utanför den klassiska vården är: balans, ångest, tremor, smärta, trötthet och mental klarhet, för att nämna några.

Med tanke på att olika typer av komplementär terapi är så vanligt hos patienter med Parkinsons sjukdom är det bra om det görs ytterligare forskning på området så man kan välja rätt behandling, som passar varje individ bäst och där man har goda möjligheter att få en bra effekt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest