Close

Parkinson Behandling

Stamcellstransplantation – ett steg fram men lång sträcka kvar

Stamceller

En av de mest fascinerande forskningsfronterna inom all medicin just nu är att ersätta förlorade celler hos en individ med nya specialiserade celler, tagna direkt från samma person. Vävnadstransplantation är i sig inget nytt t.ex. njur-, benmärg, och hjärttransplantat, om än svåra och komplicerade, är att betrakta som rutingrepp. Det nya ligger i att t.ex. […]

Read More

Har behandlingen av Parkinsons sjukdom förändrats över åren?

Äldre man som leker med pussel som ser ut som en hjärna

Det finns ett flertal olika mediciner för behandling av Parkinsons sjukdom.  De allra flesta och vanligaste är så kallade dopaminerga mediciner, dvs. mediciner som på något sätt ökar mängden dopamin (t.ex. monoaminoxidas -B inhibitorer=MAO-B inhibitorer och catechol‐O‐methyltransferase inhibitorer=COMT inhibitorer) eller direkt stimulerar dopaminkänsliga nervceller, så kallade dopaminagonister. Varje medicintyp har sina fördelar och nackdelar (oftast […]

Read More

Tidig lågdos l-dopabehandling ökar inte biverkningsrisk

L-dopa

När l-dopa introducerades som behandling av Parkinsons sjukdom för ca. 50 år sedan så innebar det en dramatisk förbättring för patienterna. Sjukdomens dödlighet reducerades väsentligt. Den symtomlindrande effekten dvs förbättring av rörlighet var/ och är fortfarande påtaglig. Levodopa blev snabbt gängse behandling men exakt hur behandlingen skall genomföras är en fråga som fortfarande diskuteras. Ett […]

Read More

Blindtarmen och Parkinson. Vad skall vi tro på?

Jag har tidigare här berättat om vetenskapliga data som visar att om man som i sin ungdom tagit bort blindtarmen, MINSKAS risken (med c:a 20%) att senare i livet utveckla Parkinsons sjukdom (jämfört med de som har kvar blindtarmen). Detta kan vetenskapligt förklaras av att proteinet alfa-synnuklein, som ger upphov till skada i de dopaminproducerande […]

Read More

Medicinsk cannabis som behandling för Parkinsons sjukdom

Cannabis började sitt intåg i västerländsk medicin redan 1830talet (!) då dess goda effekter på epilepsi och reumatisk smärta noterades. Cannabis eller ‘‘Indian hemp”, togs snabbt in till den befintliga medicinska arsenalen hos de europeiska läkarna som skyndsamt lade till migrän och neuropatisk smärta till indikationerna. Efter en relativ lång period i dvala har medicinsk […]

Read More

Parkinson Behandling (Medicinska, Komplementära och Framtiden)

Parkinson behandling

Parkinsons sjukdom är en svår sjukdom som i Sverige finns 20 000 personer som har fått diagnosen. Det är den näst mest vanliga neurologiska och neurodegenerativa sjukdomen som drabbar människor idag. Det som orsakar Parkinsons sjukdom är att de nervceller som ansvarar för produktionen av signalsubstansen dopamin försvinner gradvist, oftast långsamt och kontinuerligt. Symtom vid […]

Read More

Förbättrad behandling genom flytande beredning av levodopa/karbidopa?

Levodopa/karbidopa flytande beredning (sk sipping) förbättrar behandlingen jämfört med standardbehandling med tabletter vid Parkinsons sjukdom

Sipping är en behandlingsmetod där man löser upp sin dagliga dos levodopa/karbidopa i en större mängd vatten för att därefter under dagen regelbundet dricka en lagom mängd. I en nyligen publicerad artikel har en forskargrupp från Seoul i Korea jämfört effekten av sipping med levodopa/karbidopa med standard tablettbehandling. Bakgrunden till behandlingen är att patienter efter […]

Read More

Experter understryker vikten av att levodopabehandling sker på rätt tid

Experter understryker vikten av att levodopabehandling sker på rätt tid

NICE (National Institute for Clinical Excellence) grundades 1999 som en särskild hälsovårdsmyndighet för att minska variationen i tillgängligheten och kvaliteten på behandlingar och vård som betalas av NHS (National Health Service), den statliga organisation som ansvarar för den offentliga sjukvården i Storbritannien. År 2017 publicerade NICE riktlinjer för hur vuxna patienter och deras vårdgivare ska […]

Read More

Pin It on Pinterest