Toxiska substanser och Parkinsonism

Toxiska substanser och Parkinsonism

Vad som orsakar Parkinsons sjukdom är en gåta som än så länge förblir olöst trots att kunskapen om sjukdomen ökar dag för dag. Till exempel så har numera ett flertal mutationer upptäckts som orsakar eller i alla fall påtagligt ökar risk för sjukdomen. Trots denna...
Vikten av att se grönt!

Vikten av att se grönt!

Under senare år har vikten av en grön omgivning, grönområden med träd och buskar, blivit mer uppmärksammad. Denna rörelse har rötter som kan spåras till 1970 talet i Japan, där man behandlade utarbetade kontorsarbetare med vistelser i skogen, skogsbad. Forskning har...

Pin It on Pinterest