Close

Allmänt

Var rädd om huvudet!

fotbolls nick unga

Mohammed Ali dog 2016 efter ca 32 år med Parkinsons sjukdom. Han fick diagnosen 1984 men man har i studier av hans tal (intervjuer som varit upplagda på Youtube!) kunnat se att just talet påverkades och blev långsammare långt innan diagnos. Detta noterades på flera mätbara parametrar vad gäller tal., t.ex. som en 26% minskning […]

Read More

Ingen obetydlig risk att vara äldre och sjuk i pandemitider!

I dessa pandemitider talas det väldigt mycket om riskgrupper, intensivvård, respiratorer med mera. Det kan därför vara intressant att se tillbaks på tidigare pandemier för att lära sig lite mer. Det är inte trevligt att skriva om dödstal men en förståelse av detta kan vara bra för att tolka de restriktioner våra myndigheter nu går […]

Read More

Läsk, mer läskigt än läskande?

Sviktfas har hittills enbart publicerat artiklar som på något sätt anknyter till Parkinsons sjukdom. Vi gör idag ett litet mindre avsteg från detta och tar en titt på ett intressant område som alltid väcker intresse runt matbordet; Är det farligt att dricka läsk? Vilket är farligast? Att dricka läsk som har naturligt socker eller läsk […]

Read More

Gå för livet!

Par som tar promenad i skogen

5 km/timme, är den normala gånghastigheten för en gående utan funktionshinder enligt trafikverket. Det är en hastighet som kan betecknas som rask men som man inte tappar andan av. Det motsvarar ungefär 12 minuter per km. I dessa dagar med klockor och andra typer av stegmätare är det vanligt att man har en utomordentlig kontroll […]

Read More

Ekologisk mat och förekomst av cancer

cancer och organisk mat

Vi tar i denna artikel ett litet stickspår från att främst titta på sambandet mellan pesticider (bekämpningsmedel) och neurologiska sjukdomar för att titta närmare på en nyligen publicerad studie angående ett eventuellt samband mellan ekologisk mat och cancerförekomst [1] För att mat i USA skall klassas som organisk/ekologisk skall det ha producerats utan syntetisk gödsel, […]

Read More

Pin It on Pinterest