Toxiska substanser och Parkinsonism

Toxiska substanser och Parkinsonism

Vad som orsakar Parkinsons sjukdom är en gåta som än så länge förblir olöst trots att kunskapen om sjukdomen ökar dag för dag. Till exempel så har numera ett flertal mutationer upptäckts som orsakar eller i alla fall påtagligt ökar risk för sjukdomen. Trots denna...
Parkinsonism, en mångfacetterad sjukdom

Parkinsonism, en mångfacetterad sjukdom

Nyligen publicerades ett ovanligt patientfall, en kvinna som utvecklade en svår behandlingsresistent Parkinsonism[1]. Kvinnan hade vid 46 års ålder en njursjukdom som ledde till att hon fick genomgå en njurtransplantation. Som brukligt är ingick i efterbehandlingen...
Ett glas rött!

Ett glas rött!

Hur skall man äta nyttigt? Råden om detta är omfattande och ibland svåra att ta till sig. Jag har för min egen del reducerat dem till två enkla val som är indelade i var sin färgskala! Ett vad man skall undvika och ett vad man skall intaga. Här är mina två enkla...

Pin It on Pinterest