Close

Framtiden

Stamcellstransplantation – ett steg fram men lång sträcka kvar

Stamceller

En av de mest fascinerande forskningsfronterna inom all medicin just nu är att ersätta förlorade celler hos en individ med nya specialiserade celler, tagna direkt från samma person. Vävnadstransplantation är i sig inget nytt t.ex. njur-, benmärg, och hjärttransplantat, om än svåra och komplicerade, är att betrakta som rutingrepp. Det nya ligger i att t.ex. […]

Read More

Genterapi vid Parkinsons sjukdom

Genterapi behandling vid parkinsons sjukdom

Genterapi är ett vitt begrepp som omfattar ett flertal olika sätt att med nukleinsyror, DNA alternativt RNA påverka en sjukdom. Mycket grovt kan man dela in genterapi i fyra olika områden; 1) Reparation/ersättning av muterad gen Detta är t.ex fallet vid blödarsjukdom (hemofili) som oftast beror på att ett anlag, en gen, blivit skadad. Kan […]

Read More

Pin It on Pinterest