Genterapi vid Parkinsons sjukdom

Genterapi vid Parkinsons sjukdom

Genterapi är ett vitt begrepp som omfattar ett flertal olika sätt att med nukleinsyror, DNA alternativt RNA påverka en sjukdom. Mycket grovt kan man dela in genterapi i fyra olika områden; 1) Reparation/ersättning av muterad gen Detta är t.ex fallet vid blödarsjukdom...

Pin It on Pinterest