Close

februari 19, 2020

Vad motiverar till motion?

Vi alla vet att motion är nyttigt, det är en sanning som är oberoende av ålder. Vid Parkinsons och andra sjukdomar är det allmänt känt och visat i otaliga studier om fördelar med regelbunden motion. Trots denna kunskap är inte ovanligt att många människor lever ett stillasittande liv, oavsett ålder och oavsett om man har en diagnos. Speciellt är det viktigt med motion om det kan förändra sjukdomsförloppet. Det förefaller vara så vid Parkinsons sjukdom. Därom kan man t.ex. i en artikel av Raffert et al.[1] läsa att patienter som motionerade regelbundet hade ett långsammare sjukdomsförlopp. Detta var en två-årsstudie och om resultaten håller i sig på längre sikt är en annan fråga. Man kan då fråga sig, Vad motiverar till motion och vad är de vanligaste hindren?

I en studie från 2017[2] tittade man på motionsvanor och vad som motiverade till motion och vilka var de hinder/motstånd mot motivation som fanns bland en grupp personer med Parkinsons sjukdom. ”Låg” – motionsgruppen definierades som mindre än 3 timmars motion per vecka och

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

”Hög” – som lika med eller mer än 3 timmars motion per vecka.

Grupperna undersöktes med ett frågeformulär och bestod av 215 personer varav 49.3% hörde till ”låg” motionsgruppen och 50.7 % till ”hög” motionsgruppen.

Bland motivationsfaktorerna som var lika hos bägge grupperna fanns att ha en personlig tränare samt om ens behandlande neurolog stimulerade till att motionera.

En stor skillnad fanns i de olika hinder man uttryckte för att motionera. Olika typer av ”invändningar” var dubbelt så vanliga hos lågmotionsgruppen.

De vanligaste som nämndes var avsaknad av någon som motiverar (33.3% jämfört 10.5%, p < 0.001), trötthet (20.8% jämfört 15.2%, p = 0.005), och depression (16.7% jämfört med 7.6%, p = 0.045).

Denna typ av studier är intressanta och ger vägledning till hur man bäst bör gå till väga för att få oss att röra på sig mer!

Referenser

Läs gärna våra tidigare artiklar om motion och träning:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest