Close

Komplementära Behandlingsformer

Komplementära sätt att behandla sig själv för personer med Parkinsons sjukdom.

Ät nikotin! (Parkinsons sjukdom)

paprika

Som tidigare noterats på sviktfas.se så tyder epidemiologiska studier på ett samband mellan cigarrettrökning och minskad risk för att utveckla Parkinsons sjukdom (PS). Att detta samband är starkt framkommer även när man utvärderar antal cigarretter/dag och risk för PS. Ju mer man röker – desto lägre risk. Rökare som förbrukar omkring 20 cigarretter per dag […]

Read More

Komplementär behandling vid Parkinsons sjukdom är vanligt

Komplementär behandling (massage terapi)

Tidigare undersökningar i USA har visat att mellan 40–85% av patienterna använder någon form av komplementär behandling vid Parkinsons sjukdom. I Sverige har en studie visat en förekomst på ca 35%[1]. Dessa relativt höga siffror antyder att dagens farmakologiska behandling inte till fullo hanterar alla symtom och besvär patienter har. Ett Parkinsoncenter i USA (Struthers Parkinson’s […]

Read More

Dansa sig friskare vid Parkinsons sjukdom

Dansa sig friskare vid Parkinsons sjukdom

Att dans kan vara välgörande för både kropp och själ kan nog de flesta hålla med om. Det anses rent allmänt att dans hos friska äldre bidrar till starkare benstomme, förbättrad balans, bättre minne, tankeförmåga, beslutsfattande mm. Man har vetenskapligt studerat huruvida dans har effekt vid Parkinsons sjukdom och även tittat på vilken typ av […]

Read More

Qigong och Tai Chi som Rehabiliteringsterapi för Parkinsons

Qigong och Tai Chi som Rehabiliteringsterapi för Parkinsons

Balans är väsentligt. Både fysiskt och mentalt. Försämrad balans eller instabilitet, en nyckelkomponent i det som benämns funktionell rörlighet, är en viktig egenskap hos människor med Parkinsons sjukdom (PS). Ofta fokuseras undersökningar och symtombeskrivning av individer med PS på rörlighet och eventuella gångbegränsningar. Gång är dock inte det enda av vikt, balansproblem och resulterande fall […]

Read More

Nutraceuticals som Tilläggsbehandling vid Parkinsons sjukdom

Nutraceuticals (kosttillskott) som Tilläggsbehandling vid Parkinsons sjukdom

Nutraceuticals, dvs. vitaminer och kosttillskott, kommer från engelskans nutrition och pharmaceuticals, och antyder att något man äter fungerar som medicin. En nutraceutical är ett livsmedel, hälsokostpreparat eller livsmedelsingrediens som påstås ha hälsofördelar. Dvs ger effekter vid behandling och eller förebyggande av sjukdom. Nutraceuticals är ett expanderande område och deras effekter diskuteras inom så skilda områden […]

Read More

Meditation: Komplementär Behandling vid Parkinson Sjukdom?

Meditation: Komplementär Behandling vid Parkinson Sjukdom?

Meditation har utövats sedan urminnes tider. Det är en metod som individer från många i världens alla hörn har använt för att lära känna sig själva och därmed uppnått själslig och psykologisk välbefinnande. Meditation är uråldrigt men inte utdaterat, snarare det motsatta. Det anses av många vara en effektiv inre metodik som kan frambringa välbehövd […]

Read More

Pin It on Pinterest